Disgownt o 10% - Telerau ac Amodau

Gall Aelodau Cadw a’r rhai â Thocyn Crwydro fanteisio ar ddisgownt o 10% yn siopau’r Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru, ac mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnig disgownt o 10% ar ei gyhoeddiadau.

Dangoswch eich derbynneb Tocyn Crwydro neu’ch Cerdyn Aelodaeth yn y siopau.

Telerau ac amodau

Cyffredinol
• Mae’r cynnig yn ddilys hyd at 31 Mawrth 2017
• Rhaid dangos Tocyn Crwydro Cadw neu Gerdyn Aelodaeth Cadw dilys i’r staff yn y siopau
• Byddwch chi ond yn gallu manteisio ar y disgownt unwaith, ac ni allwch ei ddefnyddio mewn cydweithrediad ag unrhyw gynigion eraill

Y Llyfrgell Genedlaethol (siop.llgc.org.uk)
• Dim ond yn y siop y gallwch chi fanteisio ar y disgownt, a rhaid i chi wario o leiaf £5
• Gallwch gael disgownt yn y siop ar-lein gan ddefnyddio’r cod disgownt CADW10$16
• Ni allwch gael disgownt mewn perthynas â digwyddiadau’r Llyfrgell Genedlaethol nac ar eitemau cyfyngedig sydd â’r smotyn Glas

Amgueddfa Cymru (amgueddfacymru.ac.uk)
• Dim ond yn y siop y gallwch chi fanteisio ar y disgownt, ac ni allwch ei ddefnyddio yn unrhyw un o gaffis neu fwytai safleoedd Amgueddfa Cymru
• I weld rhestr o holl safleoedd Amgueddfa Cymru, ewch i amgueddfacymru.ac.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (rcahmw.gov.uk)
• Byddwch ond yn gallu manteisio ar y disgownt mewn perthynas â chyhoeddiadau pris llawn