Gwybodaeth am Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

 

Hen Gastell y Bewpyr
Hen Gastell y Bewpyr
Castell Caernarfon
Castell Caernarfon
Plas Mawr
Plas Mawr

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion
Cyflwyno Cadw

Cyflwyno Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, yn gweithio i sicrhau amgylchedd hanesyddol hygyrch a ddiogelir yn dda i Gymru.

Blaenoriaethau ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru

Mwy o wybodaeth
Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae Llywodraeth Cymru yn rheoli prosiect i ddatblygu twristiaeth treftadaeth yng Nghymru. Caiff y prosiect ei ariannu'n bennaf gan Lywodraeth Cymru ac o Gronfeydd Cydgyfeirio'r UE a bydd yn helpu i sicrhau'r gwerth economaidd gorau posibl o dreftadaeth drwy gynyddu nifer yr ymweliadau â Chymru, hyd yr ymweliadau hynny a'u gwerth.

Mwy o wybodaeth