Cysylltu â Ni

Os hoffech gysylltu â Cadw, gallwch ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod:

Cadw
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Os hoffech ymweld â ni, mae pencadlys Cadw ym mhen deheuol Ystad Ddiwydiannol Trefforest, yn agos i'r A470, ond cofiwch drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae lleoedd parcio i ymwelwyr ar gael ger y swyddfa.

Mae hwn yn mynd i flwch post cyffredinol, a gaiff ei fonitro, nid yn syth i'r safle.

Ffôn: 03000 256000
E-bost: cadw@gov.wales

Rhaid cwblhau meysydd â nodir â *