Cysylltu â Ni

Os hoffech gysylltu â Cadw, gallwch ddefnyddio'r ffurflen ymholiadau ar-lein neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod:

Cadw
Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ

Ffôn:  0300 0256000

Mae gennym broblem gyda’r llinell ffôn ar hyn o bryd. Os oes gennych ymholiad, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda.

E-bost: cadw@cymru.gsi.gov.uk

Os hoffech ymweld â ni, mae pencadlys Cadw ym mhen deheuol Ystad Ddiwydiannol Trefforest, yn agos i'r A470, ond cofiwch drefnu apwyntiad ymlaen llaw.

Mae lleoedd parcio i ymwelwyr ar gael ger y swyddfa.

Mae hwn yn mynd i flwch post cyffredinol, a gaiff ei fonitro, nid yn syth i'r safle.

Ffôn: 0300 0256000
E-bost: cadw@wales.gsi.gov.uk

Rhaid cwblhau meysydd â nodir â *