Cysylltu â safleoedd Cadw sydd â staff

Abaty Glyn y Groes* — 01978 860326 — ValleCrucisAbbey@llyw.cymru

Abaty Tyndyrn — 01291 689251 — TinternAbbey@llyw.cymru

Abaty Ystrad Fflur* — 01974 831261 — StrataFlordiaAbbey@llyw.cymru

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion — 01633 422518 — CaerleonFortressBaths@llyw.cymru

Capel y Rug* — 01490 412025 — RugChapel@llyw.cymru

Castell Biwmares — 01248 810361 — BeaumarisCastle@llyw.cymru

Castell Caerffili — 02920 883143 — CaerphillyCastle@llyw.cymru

Castell Caernarfon — 01286 677617 — CaernarfonCastle@llyw.cymru

Castell Cas-gwent — 01291 624065 — ChepstowCastle@llyw.cymru

Castell Cilgerran* — 01239 621339 — CilgerranCastle@llyw.cymru

Castell Coch — 02920 810101 — CastellCoch@llyw.cymru

Castell Cricieth — 01766 522227 — Criccieth.Castle@llwy.cymru

Castell Cydweli — 01554 890104 — KidwellyCastle@llyw.cymru

Castell Dinbych — 01745 813385 — DenbighCastle@llyw.cymru

Castell Harlech — 01766 780552 — HarlechCastle@llyw.cymru

Castell Oxwich* — 01792 390359 — OxwichCastle@llyw.cymru

Castell Rhaglan — 01291 690228 — RaglanCastle@llyw.cymru

Castell Rhuddlan* — 01745 590777 — RhuddlanCastle@llyw.cymru

Castell Talacharn* — 01994 427906 — LaugharneCastle@llyw.cymru

Castell Conwy — 01492 592358 — ConwyCastle@llyw.cymru

Gwaith Haearn Blaenafon — 01495 792615 — BlaenavonIronworks@llyw.cymru

Llys a Chastell Tre-tŵr — 01874 730279 — Tretowercourt@llyw.cymru

Llys yr Esgob Tyddewi — 01437 720517 — STDavidsBishopsPalace@llyw.cymru

Plas Mawr — 01492 580167 neu 01492 573605 — PlasMawr@llyw.cymru

* Nodwch fod y safleoedd hyn ar gau yn ystod y gaeaf. Cewch wybod beth yw’r amseroedd agor ar ein tudalennau Diwrnodau Allan.