Cysylltu â safleoedd Cadw sydd â staff

Abaty Glyn y Groes* — 01978 860326 — ValleCrucisAbbey@cymru.gsi.gov.uk

Abaty Tyndyrn — 01291 689251 — TinternAbbey@cymru.gsi.gov.uk

Abaty Ystrad Fflur* — 01974 831261 — StrataFlordiaAbbey@cymru.gsi.gov.uk

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion — 01633 422518 — CaerleonFortressBaths@cymru.gsi.gov.uk

Capel y Rug* — 01490 412025 — RugChapel@cymru.gsi.gov.uk

Castell Biwmares — 01248 810361 — BeaumarisCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Caerffili — 02920 883143 — CaerphillyCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Caernarfon — 01286 677617 — CaernarfonCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Cas-gwent — 01291 624065 — ChepstowCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Cilgerran* — 01239 621339 — CilgerranCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Coch — 02920 810101 — CastellCoch@cymru.gsi.gov.uk

Castell Cricieth — 01766 522227 — Criccieth.Castle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Cydweli — 01554 890104 — KidwellyCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Dinbych — 01745 813385 — DenbighCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Harlech — 01766 780552 — HarlechCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Oxwich* — 01792 390359 — OxwichCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Rhaglan — 01291 690228 — RaglanCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Rhuddlan* — 01745 590777 — RhuddlanCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Talacharn* — 01994 427906 — LaugharneCastle@cymru.gsi.gov.uk

Castell Conwy — 01492 592358 — ConwyCastle@cymru.gsi.gov.uk

Gwaith Haearn Blaenafon — 01495 792615 — BlaenavonIronworks@cymru.gsi.gov.uk

Llys a Chastell Tre-tŵr — 01874 730279 — Tretowercourt@cymru.gsi.gov.uk

Llys yr Esgob Tyddewi — 01437 720517 — STDavidsBishopsPalace@cymru.gsi.gov.uk    

Plas Mawr — 01492 580167 neu 01492 573605 — PlasMawr@cymru.gsi.gov.uk

* Nodwch fod y safleoedd hyn ar gau yn ystod y gaeaf. Cewch wybod beth yw’r amseroedd agor ar ein tudalennau Diwrnodau Allan.