Llyfrgell Ffotograffau

Mae llyfrgell ffotograffau Cadw yn cynnwys llawer o ddelweddau o safleoedd a digwyddiadau Cadw. Gellir gweld a phrynu nifer fawr o'r delweddau hyn yn www.walesonview.com Gellir darparu delweddau sy'n eiddo i Cadw, Llywodraeth Cymru (Hawlfraint y Goron) ar ffurf ddigidol (naill ai TIFF neu JPEG) ar gais.  Gellir codi tâl atgynhyrchu neu ffi cyfleuster ar gyfer unrhyw ddelweddau a gyflenwir. Mae'r gwaith o drosglwyddo delweddau o Cadw i 'walesonview' yn broses barhaus, felly os na allwch ddod o hyd i ddelwedd, cysylltwch â Llyfrgell Ffotograffau Cadw â'ch cais.  Os yw'r ddelwedd ar gael, bydd y llyfrgellydd yn trefnu iddi gael ei throsglwyddo i 'walesonview'. 

Llyfrgell Ffotograffau
Cadw, Llywodraeth Cymru
Plas Carew
Uned 5/7 Cefn Coed
Parc Nantgarw
Caerdydd
CF15 7QQ
E-bost:
cadw.photolib@wales.gsi.gov.uk