Gwybodaeth am Cadw

Mae bron i hanner ein staff wedi'u lleoli yn ein pencadlys yn Nantgarw, ger Caerdydd, ac mae gennym dîm bychan yng Nghyffordd Llandudno. Ceidwaid yw tua 100 o'n pobl — yn gweithio ar-safle yn henebion hanesyddol Cymru sydd yng ngofal Cadw — neu maen nhw'n aelodau o timau mewnol sy'n gofalu am gadwraeth a gwaith cynnal a chadw ar ein safleoedd.

Mae gennym staff arbenigol, gan gynnwys Wardeniaid Henebion Maes ac Arolygwyr Adeiladau Hanesyddol sy'n gweithio o gartref.  Mae llawer o'n staff yn crwydro o amgylch Cymru yn rheolaidd, yn ymweld â safleoedd, yn cyfarfod â'r cyhoedd neu gynrychiolwyr awdurdodau lleol - prin yw gwaith Cadw y gellir ei wneud y tu ôl i ddesg yn unig.

Mae Cadw yn rhan annatod o Lywodraeth Cymru, yn gweithio i’r Ysgrifennydd y Cabinet tros yr Economi a Seilwaith, Ken Skates AC.