Dolenni

Llywodraeth Cymru
www.cymru.gov.uk

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
www.cynulliadcymru.org

Directgov (Saesneg yn unig)
www.direct.gov.uk

The British & Irish Archaeological Bibliography (Saesneg yn unig)
http://www.biab.ac.uk

Inland Revenue - tax-exempt heritage assets and how to see them (Saesneg yn unig)
www.inlandrevenue.gov.uk/heritage 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri
http://welsh.hlf.org.uk/Pages/Home.aspx

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
www.rcahmw.gov.uk

Cyngor Cefn Gwlad Cymru
www.ccw.gov.uk

Castell Caerdydd
www.cardiffcastle.com

English Heritage (Saesneg yn unig)
www.english-heritage.org.uk

Historic Scotland (Saesneg yn unig)
www.historic-scotland.gov.uk
  
ICOMOS (Saesneg yn unig)
www.icomos.org
 
The National Trust (Saesneg yn unig)
www.nationaltrust.org.uk

Architectural Heritage Fund (Saesneg yn unig)
www.fundsforhistoricbuildings.org.uk
 
Society for the Protection of Ancient Buildings (Saesneg yn unig)
www.spab.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
www.cpat.org.uk
 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
www.dyfedarchaeology.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
www.heneb.co.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent
www.ggat.org.uk

Visit Wales (Saesneg yn unig)
www.visitwales.com 

Visit Britain (Saesneg yn unig)
www.visitbritain.com

Traveline Cymru
www.traveline-cymru.info

National Cycle Network (Saesneg yn unig)
www.sustrans.org.uk

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru (Saesneg yn unig)
www.civictrustwales.org

The Landmark Trust (Saesneg yn unig)
www.landmarktrust.org.uk
 
The Portable Antiquities Scheme (Saesneg yn unig)
www.finds.org.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
www.llgc.org.uk

Institute of Field Archaeologists (Saesneg yn unig)
www.archaeologists.net

Council for British Archaeology (Saesneg yn unig)
www.britarch.ac.uk

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
www.amgueddfacymru.ac.uk

Casglu’r Tlysau
www.gtj.org.uk

Coflein
Coflein yw cronfa ddata ar-lein Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), y casgliad cenedlaethol o wybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru.
www.coflein.gov.uk

Friends of Friendless Churches (Saesneg yn unig)
www.friendsoffriendlesschurches.org.uk
 
Cyngor Llyfrau Cymru
Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi ffocws ar gyfer y diwydiant cyhoeddi yng Nghymru.
www.cllc.org.uk

Ysbryd y Mwynwyr
Mae Ysbryd y Mwynwyr yn brosiect adfywio cymunedol sy'n creu hunaniaeth ar gyfer gogledd Ceredigion drwy ddefnyddio'r stori mwyngloddio metel fel thema adfywio.
www.spirit-of-the-miners.org.uk

Traditional Building Skills Bursary Scheme (Saesneg yn unig)
www.buildingbursaries.org.uk

War Memorials Trust (Saesneg yn unig)
Mae'n rhoi cyngor ar ddiogelu cofebau rhyfel a grantiau ar gyfer eu hatgyweirio.
www.warmemorials.org

Cynllun Grantiau Cofebion
www.memorialgrant.org.uk

Y Cartws Llandudoch
Canolfan ymwelwyr gyferbyn ag Abaty Llandudoch
www.welshabbey.org.uk

Monastic Wales (Saesneg yn unig)
www.monasticwales.org

Croeso i’r porth swyddogol i Gymru
www.wales.com

The Institute of Historic Building Conservation (Saesneg yn unig)
www.ihbc.org.uk

The Historic Houses Association (Saesneg yn unig)
www.hha.org.uk

Parc Cenedlaethol Eryri
www.eryri-npa.gov.uk

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
www.bannaubrycheiniog.org

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
www.pcnpa.org.uk

Casgliad y Werin Cymru
www.casgliadywerincymru.co.uk  

Cymru'n Cofio Wales Remembers 1914–1918
Cymru'n Cofio Wales Remembers 1914–1918 yw’r wefan swyddogol ar gyfer cael gwybodaeth am goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru.
www.cymruncofio.org