Gyn wladweinwyr y byd yn ymweld a Caer a Baddonnau Rhufeinig Caerllion fel rhan o'r InterAction Council

Dydd Llun 15 Mehefin 2015

Camodd rhai o gyn wladweinwyr y byd yn ôl i’r oes Rufeinig yn ddiweddar, gyda gwibdaith i’r baddondai, yr amffitheatr a’r Amgueddfa Lleng Rufeinig yng Nghaerllion, fel rhan o raglen ehangach o ymweliadau.

  • Llun o'r Cyngor Rhyngweithio yn ymweld a Amffitheatr rRhufeinig Caerllion

    Cyngor Rhyngweithio yn ymweld a Amffitheatr rRhufeinig Caerllion

  • Llun o'r Cyngor Rhyngweithio yn ymweld a Caer a Baddonnau Rhufeinig Caerllion

    Cyngor Rhyngweithio yn ymweld a Caer a Baddonnau Rhufeinig Caerllion

  • Llun o'r Cyngor Rhyngweithio yn cerdded ar draws Amffitheatr Rhufeinig Caerllion

    Cyngor Rhyngweithio yn cerdded ar draws Amffitheatr Rhufeinig Caerllion

Cafodd tri grŵp o bwysigion, gan gynnwys 25 o gyn-benaethiaid gwledydd, eu tywys o amgylch pob safle fel rhan o gylchdaith dan ofal Jon Berry, Uwcharolygydd Henebion ac Archaeoleg yn y De  (Amffitheatr a Barics Caerllion), Verdun Howells (Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru) a Louise Mees, Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg (Caer a Baddondai Rhufeinig).

Meddai Louise Mees, Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg: “Roedd hi’n bleser croesawu’r grŵp hwn o westeion enwog i Gaerllion. Yn ogystal â mynegi diddordeb yn yr olion archaeolegol, a rôl y wlad yn gwarchod, dehongli a darparu mynediad i’n treftadaeth, teimlais eu bod wedi cael blas go iawn ar fywyd yn ne Cymru yn union fel y Llengfilwyr Rhufeinig rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl”.  

Ychwanegodd “Roedd llawer o’r trigolion Rhufeinig yn hanu o lefydd fel yr Eidal, Profens, Sbaen a’r Rheindir. Fe wnaethant gyflwyno elfennau o gysur a hamdden a oedd yn fodd o wella eu bywyd tramor newydd mewn hinsawdd oerach na’r un a brofwyd yn eu mamwlad. Mae’r baddondai mawr ar raddfa cadeirlan, a gloddiwyd yn yr ugeinfed ganrif ac sydd bellach wedi’u harddangos gan Cadw, yn enghraifft o’r dechnoleg arloesol a ddefnyddiodd yr adeiladwyr Rhufeinig i greu cyfleuster hamdden ysblennydd tebyg i’n sba iechyd ni heddiw”.

Sefydlwyd yr InterAction Council ym 1983 fel sefydliad rhyngwladol annibynnol i grynhoi profiad, egni a chysylltiadau rhyngwladol carfan o wladweinwyr fu’n dal swyddi uchel yn eu gwledydd eu hunain. Mae aelodau’r Cyngor yn datblygu argymhellion ac atebion ymarferol ar y cyd ar gyfer y problemau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol sy’n wynebu’r ddynoliaeth.

Mae’r Cyngor yn unigryw yn y modd mae’n dwyn 30 a mwy o gyn-arweinwyr gwledydd neu lywodraethau at ei gilydd yn rheolaidd mewn lleoliad anffurfiol. Gan wasanaethu yn eu harbenigeddau unigol, nod y Cyngor yw meithrin camau a chydweithredu rhyngwladol mewn tri maes blaenoriaeth: Heddwch a diogelwch, Adfywio economi’r byd a Safonau moesegol cyffredinol.

Mae’r Cyngor yn dewis a dethol pynciau penodol ac yn datblygu cynigion gweithredu o’r meysydd hyn ac yn rhannu’r cynigion hynny ag arweinwyr llywodraeth, penderfynwyr cenedlaethol eraill, penaethiaid sefydliadau rhyngwladol ac unigolion dylanwadol ar hyd a lled y byd. Mae rhagor o wybodaeth am y Cyngor ar gael ar wefan yr InterAction Council