Amser chwarae dros dro yng nghestyll Cadw - 'wnewch chi ddim credu beth mae eich plant yn gallu ei wneud ar safleoedd hanesyddol yr haf yma

Dydd Mercher 12 Awst 2015

Llun o digwyddiad amser chwarae dros dro yn ein safleoedd

Digwyddiad amser chwarae dros dro yn ein safleoedd

Cestyll gwynt, nadroedd ac ystolion enfawr, a gweithdai Minecraft - dim ond rhai o'r gweithgareddau difyr sydd ar gael i ymwelwyr â chestyll Cymru am y tro cyntaf yr haf yma, fel rhan o'r ymgyrch Paciwch Eich Dychymyg.

Mae cestyll sy'n cynnwys Caerffili, Conwy, Talacharn a Chaernarfon yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau dros dro hwyliog ar ddyddiadau amrywiol drwy gydol gwyliau'r haf, mewn ymgais i helpu teuluoedd i weld safleoedd hanesyddol Cymru mewn ffordd gwbl unigryw.

Bydd Castell Conwy a Chastell Caerffili yn croesawu cestyll gwynt enfawr ar eu tiroedd am wythnos yn unig, i gynnal sesiynau castell gwynt am ddim (10-14 Awst yng Nghonwy a 17-21 Awst yng Nghaerffili) ar gyfer yr ymwelwyr mwyaf egnïol â'r safleoedd.

Yn y cyfamser, bydd ymwelwyr â chestyll arfordirol Harlech a Talacharn yn cael cyfle unigryw i godi castell tywod oddi mewn i waliau'r castell go iawn, wrth i grŵp celf Sculpture by the Sea weithio gyda gwesteion i greu replicas trawiadol o'r safleoedd allan o dywod (7 a 12 Awst).

Ac yn dilyn galw mawr unwaith eto, mae Cadw'n cynnal gweithdai Lego fel y rhai poblogaidd yn y gwanwyn, gyda dyddiadau ychwanegol yng nghestyll Caernarfon a Chaerffili ar gael i'w harchebu drwy Eventbrite.

Yn y sesiynau hynod boblogaidd hyn, bu'r plant yn gweithio gydag arbenigwyr Lego o Stiwdios Arloesi Lego Cymru i greu replicas o gestyll eiconig Cadw, fricsen wrth fricsen, cyn rhoi cynnig ar weithgareddau animeiddio ac ymarferion MinecraftEdu.

Hefyd mae fersiynau enfawr o gemau teuluol clasurol, gan gynnwys Connect 4 a Jenga, wedi cael eu cludo i pump o gestyll Cadw — Caerffili, Rhaglan, Coch, Dinbych a Harlech — er mwyn i deuluoedd sy'n ymweld gael chwarae gemau hen-ffasiwn fel rhan o'u diwrnod allan.

Dywedodd Ken Skates AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'r ymgyrch hon yn canolbwyntio ar ysbrydoli pobl i edrych ar ein safleoedd hanesyddol mewn golau newydd, gyda'r nod o annog hyd yn oed rhagor o deuluoedd i ymchwilio i orffennol Cymru.

"Mae plant wrth eu bodd â chestyll a gobeithio y bydd teuluoedd yn mwynhau creu atgofion yn un o'n nifer o ddigwyddiadau neu weithgareddau dros dro yr haf hwn."

I gefnogi'r ymgyrch, mae Cadw hefyd wedi datblygu rhestr bwced a rhaw o syniadau i gael y gorau o ddiwrnod allan ar safle hanesyddol yng Nghymru. Mae'n cynnwys cael un o'r 9,000 o rifynnau cyfyngedig o gomig Paciwch Eich Dychymyg wedi'i gynllunio gan yr artist comig Pete Fowler, sy'n enwog am ei waith celf ar albwm y band roc Cymreig, y Super Furry Animals.

Hefyd mae ymgyrch ar arwyddion hysbysebu'n cael ei chynnal ledled Cymru er mwyn helpu i hybu Paciwch Eich Dychymyg i gynulleidfa deuluol.    

Digwyddiadau dros dro: Beth, Ble, Pryd?

Creu eich castell Lego eich hun
Mae'r gweithdai Lego'n dychwelyd ar ôl y digwyddiadau poblogaidd dros wyliau'r Pasg. Mae archebu'n hanfodol, drwy Eventbrite. Mae tocynnau'n costio £4. 
Castell Caernarfon - dydd Mawrth 28 Gorffennaf, dydd Mercher 29 Gorffennaf, dydd Gwener 21 Awst, dydd Llun 24 Awst, dydd Mawrth 25 Awst, dydd Iau 27 Awst a dydd Gwener 28 Awst.
Castell Caerffili - dydd Iau 30 Gorffennaf, dydd Iau 6 Awst, dydd Mawrth 11 Awst, dydd Iau 13 Awst, dydd Mawrth 18 Awst, dydd Iau 20 Awst a dydd Iau 27 Awst.

Codi castell tywod ... mewn castell
Does dim rhaid cael traeth ..... Dewch â'ch bwced a'ch rhaw i Gastell Harlech ar 7 Awst neu i Gastell Talacharn ar 12 Awst a chewch godi castell tywod oddi mewn i waliau'r castell. Codir tâl mynediad arferol.

Bownsio hyd y bylchfuriau
Gall plant neidio a chael hwyl yng Nghonwy a Chaerffili yr haf yma wrth i'r cestyll gwych groesawu cestyll gwynt rhwng 10 – 14 Awst ac 17 – 21 Awst. Codir tâl mynediad arferol. Edrychwch ar y wefan i gael manylion.  

Gemau anferthol
Mae gemau i'r teulu, megis Connect 4 a Jenga, yn boblogaidd yn ystod gwyliau'r haf. Ond ydych chi erioed wedi chwarae fersiwn awyr agored o'r gemau hyn - allan o focs teganau cawr? Peidiwch â cholli'r cyfle i wneud hynny, wrth i'r gemau anferthol ddod i Gestyll Caerffili, Rhaglan, Coch, Caernarfon, Harlech a Chonwy yr haf hwn.