Goleuo’r cestyll i godi ymwybyddiaeth o ddementia

Dydd Llun 29 Chwefror 2016

Adlewyrchwyd lluniau o flodau glas y gors ar waliau henebion

 • Llun o Castell Caerdydd

  Castell Caerdydd

 • Llun o Castell Caernarfon

  Castell Caernarfon

 • Llun o Castell Abertawe

  Castell Abertawe

 • Llun o Prifysgol Bangor

  Prifysgol Bangor

Neithiwr, goleuwyd Castell Caernarfon a Castell Abertawe i godi ymwybyddiaeth o ddementia.

Roedd yr adeilad hynod yn un o nifer o adeiladau ar draws Cymru i gael eu goleuo ar gyfer ymgyrch Llywodraeth Cymru a lansiwyd ddoe.

Goleuwyd adeilad Pontio Prifysgol Bangor a Castell Caerdydd hefyd.

Adlewyrchwyd delweddau o flodau glas y gors (forget-me-not) ar y waliau hynafol i annog pobl i weithredu nawr i leihau’r risg o ddementia drwy ddilyn chwe cham syml, sef parhau’n actif (yn gorfforol ac yn gymdeithasol), gwirio iechyd yn rheolaidd, trïo pethau newydd, dweud na wrth ysmygu, yfed alcohol o fewn y canllawiau argymelledig yn unig, os o gwbl a gofalu am y pwysau.