12 llun sy'n rhoi cip ar Gymru'r gorffennol

Dydd Mercher 19 Awst 2015

???cadw.media.no_js???

Mae cyfres o luniau sy'n cymharu rhai o safleoedd hanesyddol Cymru fel y maent heddiw gyda sut yr oeddent ar ddiwedd yr 19eg ganrif, wedi cael eu rhyddhau i dynnu sylw at bwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd hanesyddol.

Mae'r lluniau rhyfeddol, sydd hefyd ar gael fel fideo ar sianel YouTube Cadw, yn dangos y newid rhwng ffotograffau diweddar a lluniau sydd yn Llyfrgell y Gyngres yn yr UDA.

Cafodd y lluniau "ffotocrom" eu creu gan ddelweddwyr a oedd yn rhyfeddu at gestyll a thirweddau Cymru - cawsant eu cyhoeddi'n wreiddiol gan y Detroit Publishing Company.

Cawsant eu creu drwy broses ofalus lle'r oedd llun yn cychwyn fel negatif du a gwyn a phob lliw newydd yn cael ei ychwanegu gan ddefnyddio gwahanol gerrig lithographig â gorchudd asffalt.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Hynod ddifyr yw cymharu lluniau o'n safleoedd hanesyddol heddiw gyda lluniau a dynnwyd dros ganrif yn ôl.

"Mae'r lluniau'n dangos pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd hanesyddol cyfoethog sydd gan ein gwlad.

Drwy waith cadwraeth hollbwysig, ein nod yw sicrhau bod y safleoedd eiconaidd hyn yn aros er mwyn i'r cenedlaethau a ddaw allu eu mwynhau ac i bobl edrych yn ôl eto ymhen can mlynedd arall."