Hwb o £2.6m i safleoedd hanesyddol Cymru wrth i'r tymor ymwelwyr ddechrau

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2017

Mae gwelliannau'n cynnwys canolfannau ymwelwyr newydd, adnewyddu capel canoloesol ac arddangosfeydd rhyngweithiol newydd

Mae nifer o safleoedd hanesyddol Cymru — gan gynnwys capel canoloesol ac abaty hynafol — yn paratoi i groesawu ymwelwyr dros y Pasg yn dilyn buddsoddiad o £2.6m gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw).

Mae gwelliannau sylweddol wedi cael eu gwneud i nifer o henebion hanesyddol dros y flwyddyn ddiwethaf, o adnewyddu siopau a chanolfannau ymwelwyr, gwella gwybodaeth i ymwelwyr mewn safleoedd, agor ardaloedd oedd ar gau yn y gorffennol ac adnewyddu rhannau o adeiladau hanesyddol, hyn i gyd yn y gobaith o wella profiad yr ymwelydd a denu mwy o ymwelwyr nag erioed i safleoedd Cadw.

Un o'r safleoedd sydd wedi elwa o'r arian yw Castell Biwmares, a chafodd y canlyniadau eu dadorchuddio heddiw (28 Mawrth 2017) yn ystod ymweliad Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates â'r gofadail o'r 13eg ganrif.

Mae nifer o welliannau wedi bod i'r Castell, a ddenodd dros 80,000 o ymwelwyr llynedd, ac mae ei gapel wedi cael ei adnewyddu'n sylweddol, yn gymorth i adfer yr adeilad crefyddol i'w lawn ogoniant — mewn pryd i'r Pasg.
 
Mae ffenestri lliw newydd, sydd wedi cael eu hysbrydoli gan hanes cyfoethog y safle, wedi cael eu gosod fel ffocws i'r capel; a bydd replica o 'allor gludadwy' yn helpu ymwelwyr i archwilio gorffennol crefyddol y Castell.

Hefyd, mae gwaith cadwraeth angenrheidiol, gan gynnwys to, llawr a drysau newydd, wedi eu gosod yn eu safleoedd gwreiddiol, wedi cael ei gwblhau fel rhan o'r prosiect £123,000.

Mae datblygiadau eraill mewn safleoedd Cadw yn cynnwys:

• Gwella mynediad i Gastell Carreg Cennen yn sylweddol
• Adnewyddu canolfan ymwelwyr Castell Caerffili
• To newydd yn Siambr yr Iarll a gatiau mynediad newydd sydd wedi eu gwneud â llaw yng Nghastell Cas-gwent
• Adnewyddu'r ystafelloedd te, i roi profiad Fictoraidd go iawn i ymwelwyr, a llwybr digidol newydd yng Nghastell Coch
• Adnewyddu cerflun saith troedfedd Talaith Llywelyn yng Nghastell Conwy
• Gwella'r ganolfan ymwelwyr yn sylweddol, gan gynnwys dadansoddi digidol a phersonol pwrpasol yng Nghastell Cricieth
• Adnewyddu'r hen ganolfan ymwelwyr i greu gofod addysgiadol a chymunedol hyblyg yng Nghastell Harlech
• Atgyweiriadau sylweddol i'r gwaith maen yn Abaty Nedd
• Arddangosfeydd newydd i ymwelwyr a llwybr digidol yng Nghastell Rhuddlan
• Adnewyddu'r ganolfan ymwelwyr a gatiau mynediad newydd, wedi eu gwneud â llaw yn Abaty Ystrad Fflur

Dwedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates: "Bu blwyddyn ariannol 2016/17 yn record i Cadw, gan ddenu dros 1.4m o ymwelwyr i'w safleoedd a chreu £6.6m o incwm.  Nod buddsoddi mewn gwelliannau i'r safleoedd hyn yw denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr i'r henebion hanesyddol yn ystod y flwyddyn nesaf.

"Mae ein hamgylchedd hanesyddol yn creu miloedd o swyddi ym mhob cwr o Gymru ac yn cyfrannu miliynau tuag at economi Cymru bob blwyddyn, felly mae'n hanfodol ein bod ni'n parhau i fuddsoddi i gryfhau beth sydd gan ein twristiaeth treftadaeth i'w gynnig er mwyn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr.

"Wrth inni ddathlu Blwyddyn Chwedlau eleni, dwi'n galw ar bobl Cymru a thu hwnt i ddod i ddarganfod straeon hanesyddol hudol y safleoedd hyn gyda'r cyfleusterau a'r profiadau newydd a gwell sydd ar gael."

Chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @CadwCymru ar Twitter.