Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014 — Cyhoeddi’r Enwau Cyntaf

Dydd Gwener 07 Mawrth 2014

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn dychwelyd yr haf hwn i safle trawiadol Parc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr, yn un dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol.

 • Cate Le Bon (© Piper Ferguson)

  Cate Le Bon (© Piper Ferguson)

 • Charlotte Church (© Kirsten McTernan)

  Charlotte Church (© Kirsten McTernan)

 • Huw Stephens (© Neil Thompson)

  Huw Stephens (© Neil Thompson)

 • Plu

  Plu

 • Deborah Kay Davies (© Jeff Moreau)

  Deborah Kay Davies (© Jeff Moreau)

 • Huw Aaron (© Luned Aaron)

  Huw Aaron (© Luned Aaron)

Mae’r ŵyl dridiau ddwyieithog hon yn dychwelyd gyda rhaglen amrywiol o awduron cenedlaethol a rhyngwladol, beirdd arobryn a thalentau newydd o’r byd llenyddol Cymraeg a Saesneg. Bydd yno hefyd gomedi, cerddoriaeth, celf, cabaret, sinema, teithiau cerdded a digon o weithgareddau creadigol i blant.

Ymysg yr enwau cyntaf i’w cyhoeddi, y mae:

 • y gantores Gymreig Charlotte Church
 • y DJ Radio 1 a Radio Cymru Huw Stephens
 • y comedïwr Bridget Christie
 • y cyflwynydd radio Beti George
 • y mynyddwr a’r anturiaethwr Eric Jones
 • yr awdur a’r bardd Owen Sheers
 • yr arbenigwr hanes Rhys Mwyn
 • Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke
 • Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog
 • y bardd-nofelydd Prydeinig ac awdur i blant, Helen Dunmore
 • a’r artist pop Cate Le Bon.

Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yw unig gig Cate sydd wedi ei drefnu hyd yn hyn yng Nghymru cyn ei thaith o amgylch y DU yn yr hydref ac mae’n dilyn sioeau llawn dop yn Llundain ac yng Nghaerdydd.

Trefnydd cerddoriaeth y penwythnos yw John Rostron SŴN, y dyn a ddaeth â The Staves, Georgia Ruth a Gruff Rhys i Ddinefwr yn 2012.

Mae’r rhaglen gerddoriaeth lawn ar gyfer yr ŵyl eto i’w chyhoeddi, ond ymysg yr enwau cynnar sydd wedi eu cadarnhau y mae’r ddeuawd pop hudolus lleol, Trwbador, the Alex Dingley Band a’r band gwerin amgen o ogledd Cymru, Plu.

Mae Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr yn ymfalchïo yn y ffaith mai digwyddiad ar gyfer y teulu cyfan ydyw. Felly bydd digonedd o adloniant trwy gydol y penwythnos ar gyfer plant, gan gynnwys yr ardderchog Wimpy Kid Show lle bydd y gwesteiwr Alastair Watson yn dod â llyfrau plant llwyddiannus Jeff Kinney yn fyw. Mae’r ŵyl hefyd yn croesawu Nicola Davies, cyn-gyflwynydd y Really Wild Show ac Angharad Tomos a Mair Tomos Ifans a fydd yn eich tywys i Wlad y Rwla.

Cynhelir digwyddiadau’r ŵyl yn Nhŷ Newton, adeilad trawiadol o’r 17eg ganrif sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mewn pebyll mawr ar dir y Parc, cartref y Gwartheg Gwynion enwog.

Eleni, bydd y Castell hynafol, sydd i’w ganfod ar waelod llwybr pryferth drwy’r goedwig, yn lwyfan i berfformiadau sydd wedi’u comisiynu’n arbennig ar gyfer y lleoliad chwedlonol hwn.

Mae Parc a Chastell Dinefwr wedi’i leoli ar gyrion Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Bydd yno safle gwersylla wedi’i amgylchynu gan goed a golygfeydd godidog, gam a naid o safle’r ŵyl. Bydd yno hefyd amrywiaeth o stondinau bwyd yn gwerthu cynnyrch lleol.

Tocynnau

Gallwch brynu tocyn penwythnos neu docyn diwrnod i’r ŵyl.

Mae tocynnau Penwythnos i Oedolion yn costio £65 gyda gostyngiad i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedaethol, Cadw a Llenyddiaeth Cymru a myfyrwyr a staff Prifysgol Y Drindod Dewi Sant.

Mae gostyngiadau hefyd ar gael i bobl leol a phobl hŷn.

Mae pris tocynnau Diwrnod i Oedolion yn cychwyn o £25, mae mynediad i blant o dan 5 am ddim, a pris tocynnau penwythnos a diwrnod i blant rhwng 6-16 oed yw £10 a £5 yn eu trefn.

Mae tocynnau gwersylla’n ychwanegol: £20 i bob pabell ar gyfer uchafswm o bedwar person yn rhannu a £30 i gerbydau gwersylla.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i www.dinefwrliteraturefestival.co.uk/tickets

Trefnir Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr gan Llenyddiaeth Cymru mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cadw a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac fe’i cefnogir gan nawddd Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru.