O Dylan Thomas i Doctor Who — 30 ffaith ddiddorol am Cadw

Dydd Mercher 29 Hydref 2014

Dathlwch ben-blwydd Cadw yn 30 drwy ddarllen ein rhestr o ffeithiau diddorol amdanom ni

Plas Mawr

Plas Mawr

Mae heddiw (29 Hydref 2014) yn ddiwrnod arwyddocaol yng nghalendr Cadw, gan ei bod bellach yn 30 mlynedd ers ein sefydlu fel ceidwaid adeiladau treftadaeth Cymru.

Faint ydych chi’n ei wybod am y gwaith rydym ni’n ei wneud heb son am yr amrywiaeth o leoliadau ysblennydd sydd dan ein gofal? Er enghraifft, ydych chi’n gwybod ...

  • Prun ydy adeilad talaf Cadw?
  • Pwy sydd wedi cymryd rhan yn y Gemau Olympaidd ac sydd hefyd wedi bod yn aelod o Cadw ers 2002?
  • Pa gastell, sydd nawr dan ofal Cadw, sydd wedi ymddangos ar Monty Python and the Holy Grail?

I ddarganfod yr atebion i’r cwestiynau hyn — a 27 cwestiwn arall ewch i: 30 Things You Didn’t Know About Cadw And Its Historic Sites.

Am fwy o straeon ewch i #Cadw30 ar Twitter a Facebook.