Cestyll yn Dod yn Fyw ar Safleoedd Hanesyddol Cymru

Dydd Mercher 17 Mai 2017

Gŵyl y Banc Mai

Dros benwythnos gŵyl y banc ddiwedd mis Mai (27—29 Mai) daw henebion hanesyddol Cymru’n fyw gyda straeon, chwedlau a hanesion am Gymru wrth i wasanaeth hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau i’r teulu.

O ail-greu hen frwydrau i adrodd straeon sy’n llawn hud a lledrith, a ffilmiau yn yr awyr agored hyd yn oed, bydd rhywbeth i bawb ar safleoedd Cadw dros y penwythnos hir hwn, gydag adloniant ar gael i'r teulu i gyd.

Bydd yr uchafbwyntiau’n cynnwys Penwythnos Canoloesol Castell Biwmares, gyda phobl yn ail-greu ymladd gyda chleddyfau, yn saethu gyda bwa a saeth ac ail-fyw hanes wrth i dir y castell gael ei drawsnewid yn bentref canoloesol llawn bwrlwm.

Yn y cyfamser bydd ymwelwyr â Chastell Caernarfon yn camu’n ôl mewn amser i weld y Capten John Cooper yn dychwelyd yn fuddugoliaethus – marchog canoloesol a fu’n ymladd yn ffyrnig yn Ffrainc. Bydd angen i westeion roi help llaw i’r gweision a’r gwarchodwyr wrth baratoi fel lladd nadroedd i groesawu eu harwr.

Ac ychydig ymhellach i’r de bydd ymwelwyr â Chastell Cas-gwent yn cael eu trochi mewn chwedlau hudolus am Gymru wrth i’r ‘Haf o Straeon’ gyrraedd safle canoloesol cynnar. Ac yn ysbryd y chwedl Gymreig, bydd yno hefyd Ddraig Gymreig ddychrynllyd.

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith yng Nghymru: “2017 yw Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru felly pa ffordd well o fwynhau penwythnos gŵyl y banc na thrwy ymweld ag un o safleoedd hanesyddol mwyaf chwedlonol Cymru?

“Gobeithiwn y bydd y rhaglen lawn o ddigwyddiadau i'r teulu gan Cadw’n denu pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddod i weld henebion godidog Cymru dros ŵyl y banc mis Mai."

Anogir ymwelwyr â safleoedd Cadw i rannu eu profiadau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddefnyddio’r hashnod #ChwilioamChwedlau.

I weld y rhaglen lawn dros ŵyl y banc ddiwedd mis Mai ewch i http://cadw.gov.wales/events/?lang=cy, dilynwch @CadwCymru ar Twitter neu ewch i dudalen Cadw ar Facebook.