Dewch a’ch deinosoriaid a dreigiau ar daith yr haf yma i gael cyfle i ennill! cystadleuaeth newydd!

Dydd Mercher 02 Awst 2017

  • Teulu Dreigiau Cadw

    Teulu Dreigiau Cadw

  • ???cadw.media.no_js???

Ym mis Mai eleni, croesawodd dreigiau Cadw, Dewi a Dwynwen, dau faban i’r byd. Ers hynny maent wedi bod yn teithio o amgylch cestyll Cymru. Ar yr un pryd, mae Amgueddfa Cymru yn gofyn i bobl helpu i ddarganfod deinosor oedd yn rhydd yng nghanol Caerdydd, ond erbyn hyn wedi cael ei gweld yn nifer o amgueddfeydd cenedlaethol Cymru.

Nawr, mae’r ddau sefydliad ynghyd â'r Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Cymru, yn annog ymwelwyr i gestyll chwedlonol Cymru, ac amgueddfeydd cenedlaethol a lleol dros yr haf, i dynnu lluniau o'u deinosoriaid a dreigiau eu hunain mewn lleoliadau chwedlonol.

Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i dynnu lluniau o'u draig neu ddeinosor degan ar leoliad am gyfle i ennill un o'r gwobrau gwych hyn:

• Gwobr 1af: Tegan Deinosor gan Jojo Maman Bébé, tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw.
• 2ail wobr: Bag nwyddau deinosor, tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw.
• 3ydd gwobr: Tocyn teulu i'r arddangosfa Deinosoriaid yn Deor a Thocyn Crwydro 7 diwrnod gan Cadw. 

Telerau ac Amodau llawn

Dylai ymgeiswyr dynnu llun o'u deinosor neu ddraig degan – y ddau yn ffigyrau chwedlonol - ar safle Amgueddfa Cymru, amgueddfa leol neu safle Cadw. Yna postiwch lun ar Twitter neu Facebook gan dagio @amgueddfacymru a defnyddio #deinoyndianc neu #blwyddynchwedlau. Po fwyaf dyfeisgar y gorau - ond cofiwch fod yn ddiogel!

Mae’r arddangosfa ryngweithiol, Deinosoriaid yn Deor sydd yng Nghymru am y tro cyntaf, yn rhoi cyfle i ymwelwyr brofi bywyd teuluol deinosor drwy gyfrwng wyau, nythod ac embryonau.

Wedi i ymwelwyr ddarganfod Deinosoriaid yn Deor, gallant barhau ar yr antur drwy fynd ar ôl eu perthynas chwedlonol - y ddraig. Er mwyn dilyn hynt a helynt dreigiau Cadw a gweld lle allwch chi gwrdd â nhw dros yr haf, ewch i wefan Cadw a rhannu’ch anturiaethau drwy’r hashnod #ChwilioamChwedlau. Mae’r ddau’n rhan o Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017.

Caiff Deinosoriaid yn Deor a’r gweithgareddau diweddar eu cefnogi gan Croeso Cymru drwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol, chwaraewyr y People’s Postcode Lottery, Western Power Distribution a’r SRK.