Saith ffilm adnabyddus i gael eu dangos mewn dau gastell yng Nghymru yr hydref hwn

Dydd Mawrth 03 Hydref 2017

Bydd ymwelwyr â chestyll yn ne Cymru yn cyfnewid hanes am Hollywood yr hydref hwn wrth i gyfres o ffilmiau adnabyddus hawlio’r sylw.

Sinema Sbonc

Sinema Sbonc


Bydd y ffilmiau, sy'n cael eu dangos yn sgil cydweithrediad rhwng Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), Canolfan Celfyddydau’r Chapter a Phrifysgol De Cymru, i’w gweld yn y castell hud a lledrith, Castell Coch yn ystod mis Hydref (13-14), ac yng nghastell mawreddog Caerffili ym mis Tachwedd (17-18).

Bydd ymwelwyr â Chastell Coch yn cael blas ar amrywiaeth o ffilmiau poblogaidd, o’r ffilm enwog Wallace and Gromit: Curse of the Were-Rabbit sydd wedi ennill Oscar, i’r ffilm arswyd ddoniol o 1974, Young Frankenstein.

Yn y cyfamser, mae amserlen Castell Caerffili yn cynnwys y ffilm deuluol boblogaidd, Beauty and the Beast gydag Emma Watson a Dan Stevens yn serennu, ynghyd â ffilm am gyngerdd mawrion y byd roc, Led Zeppelin: The Song Remains the Same.

Bydd rhywbeth addas i ymwelwyr o bob oed, gyda dewis o ffilmiau yn y prynhawn ac yn hwyr fin nos ar gael.
Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Yn ystod Blwyddyn Chwedlau Cymru, rydym yn parhau i chwilio am ffyrdd newydd o gynnwys pobl Cymru a thu hwnt yn nhreftadaeth gyfoethog ein gwlad.

“Mae dangos y ffilmiau adnabyddus hyn mewn dau o'n cestyll mwyaf trawiadol yn ein galluogi ni i ddod â’r hen a’r newydd ynghyd, gan roi cyfle i ymwelwyr brofi’r safleoedd fel nad ydynt erioed wedi'u gweld o'r blaen.”
Dywedodd Jamie Rees, Cyfarwyddwr Marchnata a Datblygu Cynulleidfaoedd yng Nghanolfan Celfyddydau’r Chapter: “Rydym yn hynod falch o gael cynnig ein dangosiadau o’r ffilmiau hyn oddi ar y safle unwaith eto, a hynny mewn dau leoliad hudolus, gan gynnig profiad sinematig unigryw i gynulleidfaoedd. Mae gan y rhaglen hon rywbeth at ddant pawb gyda chlasuron fel y ffilm King Kong wreiddiol o’r 1930au yng Nghastell Coch, a’r ffefrynnau teuluol sydd wedi’u cyhoeddi’n ddiweddar fel Depicable Me 3 yng Nghastell Caerffili.”

Bydd y dangosiadau'n cael eu cynnal rhwng 13eg Hydref a 18fed Tachwedd. Caiff pawb sydd am ddod eu hannog i wisgo'n gynnes, ond bydd bwyd a diod ar gael i’w prynu i helpu i gadw pawb yn gynnes.

Rhestr Lawn o’r Ffilmiau

Dangosiadau Castell Coch

Dydd Gwener 13 Hydref
Curse of the Were-Rabbit (U)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/castell-coch-curse-were-rabbit-u
Mae Wallace a Gromit yn ceisio datrys y dirgelwch wrth wraidd y difrod i’r gerddi sy'n difetha eu pentref a’r gystadleuaeth tyfu llysiau anferth.
£15.00 / £12.00
Drysau’n agor am 5.45pm

Dydd Gwener 13 Hydref
Young Frankenstein (PG)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/castell-coch-young-frankenstein-pg
Mae ŵyr y Barwn von Frankenstein sy'n dod o America ac yn niwrolawfeddyg yn teithio i Transylvania i brofi nad yw ei deulu mor wallgof ag y mae pobl yn ei gredu. Fodd bynnag, pan ddaw ar draws dyddiadur ei daid, mae'n benderfynol o fodloni ei chwilfrydedd drwy ailadrodd arbrofion ei hynafiaid. Mae popeth mae ei angen arnoch yn y parodi clasurol hwn gan Mel Brooks: brawddegau i’w dyfynnu, perfformiadau anhygoel o wallgof, a hyd yn oed cân i dapddawnsio iddi.
£15.00 / £12.00
Drysau’n agor am 8.30pm

Dydd Sadwrn 14 Hydref
The Lego Batman Movie (PG)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/castell-coch-lego-batman-movie-pg
Mae Bruce Wayne yn darganfod ei fod wedi mabwysiadu plentyn amddifad yn ei arddegau ar ddamwain, sy'n awyddus i ddod yn bartner iddo.
£10.00 / £8.00
Drysau’n agor am 6.30pm

Dydd Sadwrn 14 Hydref
King Kong (PG)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/castell-coch-king-kong-pg
Pan fydd criw ffilmio yn mynd i ynys drofannol i saethu ffilm egsotig, maent yn dod ar draws bwystfil anferth sy'n cymryd ffansi at seren y ffilm â’i gwallt melyn hardd. Yn y frwydr i oroesi mae'n rhaid iddynt ddianc o’r jyngl yn ôl i Efrog Newydd, ond a yw'r ddinas fodern hon rywfaint mwy diogel rhag Kong? Ymunwch â ni am y dangosiad arbennig hwn o’r ffilm anghenfil orau erioed.
£15 / £12
Drysau’n agor am 8.30pm

Dangosiadau Castell Caerffili

Dydd Gwener 17 Tachwedd
Despicable Me 3 (U)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-despicable-me-3-u
Daw Gru, Lucy a’u Minions wyneb yn wyneb â Dru, efaill coll Gru, ac maent yn gweithio fel tîm i ddwyn y diemwnt a gafodd ei ddwyn gan Balthazar Bratt, plentyn enwog yn yr 80au.
£10 / £8
Drysau’n agor am 2.30pm

Dydd Gwener 17 Tachwedd
Beauty and the Beast
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-beauty-beast-pg
Mae Belle, merch hardd ac annibynnol, yn cael ei charcharu gan fwystfil yn ei gastell. Er gwaethaf ei hofnau, mae'n dod yn ffrindiau gyda staff hud y castell, ac yn dysgu sut i edrych y tu hwnt i olwg ddychrynllyd y bwystfil, gan ei galluogi i weld calon ac enaid caredig y tywysog sy'n cuddio y tu mewn.
£10 / £8
Drysau’n agor am 5:00pm

Dydd Gwener 17 Tachwedd
Young Frankenstein
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-young-frankenstein-pg

Mae ŵyr y Barwn von Frankenstein (“sy'n cael ei ynganu fel ‘Fronkensteen’’) enwog sy'n dod o America ac yn niwrolawfeddyg yn teithio i Transylvania i brofi nad yw ei deulu mor wallgof ag y mae pobl yn ei gredu. Fodd bynnag, pan ddaw ar draws dyddiadur ei daid, mae'n benderfynol o fodloni ei chwilfrydedd drwy ailadrodd arbrofion ei hynafiaid. Mae popeth mae ei angen arnoch yn y parodi clasurol hwn gan Mel Brooks: brawddegau i’w dyfynnu, perfformiadau anhygoel o wallgof, a hyd yn oed cân i dapddawnsio iddi.
£15 / £12
Drysau’n agor am 8:00pm

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd
Despicable Me 3 (U)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-despicable-me-3-u
Daw Gru, Lucy a’u Minions wyneb yn wyneb â Dru, efaill coll Gru, ac maent yn gweithio fel tîm i ddwyn y diemwnt a gafodd ei ddwyn gan Balthazar Bratt, plentyn enwog yn yr 80au.
£10 / £8
Drysau’n agor am 12:00pm

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd
Beauty and the Beast
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-beauty-beast-pg
Mae Belle, merch hardd ac annibynnol, yn cael ei charcharu gan fwystfil yn ei gastell. Er gwaethaf ei hofnau, mae'n dod yn ffrindiau gyda staff hud y castell, ac yn dysgu sut i edrych y tu hwnt i olwg ddychrynllyd y bwystfil, gan ei galluogi i weld calon ac enaid caredig y tywysog sy'n cuddio y tu mewn.
£10 / £8
Drysau’n agor am 2:30pm

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd
King Kong
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-king-kong-pg
Pan fydd criw ffilmio yn mynd i ynys drofannol i saethu ffilm egsotig, maent yn dod ar draws bwystfil anferth sy'n cymryd ffansi at seren y ffilm â’i gwallt melyn hardd. Yn y frwydr i oroesi mae'n rhaid iddynt ddianc o’r jyngl yn ôl i Efrog Newydd, ond a yw'r ddinas fodern hon rywfaint mwy diogel rhag Kong? Ymunwch â ni am y dangosiad arbennig hwn o’r ffilm anghenfil orau erioed.
£15 / £12
Drysau’n agor am 5:30pm

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd
Led Zeppelin: The Song Remains the Same (15)
Archebwch docynnau yma: https://www.chapter.org/caerphilly-castle-led-zeppelin-song-remains-same-15
Er ei bod yn ymffrostgar ac yn hunanaddoliadol, mae ffilm The Song Remains the Same Led Zeppelin yn parhau hefyd yn un o ffilmiau cyngerdd gorau’r 1970au, sy'n arddangos y band roc gorau erioed mewn degawd yn mynd amdani yn Madison Square Gardens yn 1976. Gyda chyfweliadau ag aelodau o'r band, y ‘dilyniannau ffantasi’ enwog, a fersiynau diffiniol o ‘Stairway to Heaven’, ‘Whole Lotta Love’, ‘Dazed and Confused’ a llawer mwy, mae’r ffilm hon yn parhau yn ddogfen hanfodol o gyfnod roc bythgofiadwy.  
£15 / £12
Drysau’n agor am 8:00pm