Cadw’n cyhoeddi digwyddiadau brawychus dros gyfnod Hanesyddol Calan Gaeaf

Dydd Gwener 27 Hydref 2017

Gall pobl sy’n ymweld â safleoedd hanesyddol Cymru dros gyfnod Calan Gaeaf eleni fwynhau cyfres o ddigwyddiadau brawychus fydd yn datgelu’r cyfrinachau goruwchnaturiol sy’n llechu tu ôl i’r muriau cerrig.

Bydd y digwyddiadau, sy’n cael eu trefnu gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw), yn tywys gwesteion ar hyd llwybrau ysbrydion ac yn dadorchuddio chwedlau dychrynllyd hanes Cymru.

Bydd Castell Caernarfon yn rhoi diwrnod llawn ofn i ymwelwyr, gyda phaentio wynebau, twco afalau, cerfio pwmpenni a thwba lwcus. Bydd gwahoddiad hefyd i ddilyn criw bwganaidd fydd yn eu tywys drwy goridorau a thyrrau brawychus i chwilio am farchog ffiaidd. 

Yn y cyfamser, yng Nghastell Coch, bydd yr heliwr fampirod enwog, Dr Lewis Van Helsing, yn galw ar help cynorthwywyr dewr i ddod o hyd i’r Cownt Dracula brawychus sy’n rhydd rywle yn y castell.

Caiff ymwelwyr gwrdd â sawl cymeriad o nofel enwog Bram Stoker, ond bydd rhaid iddyn nhw gofio dod â digon o arlleg, wrth gwrs.
Gall pobl sydd eisiau osgoi’r posibilrwydd o gwrdd ag ysbrydion ddewis gweithgareddau crefft, o sesiynau addurno cacennau a bisgedi yng Nghastell Rhuddlan i wneud mygydau yng Nghastell Cilgerran.

Ac yng Nghastell Fflint, gall ymwelwyr hyd yn oed gael cipolwg ar y Dreigiau Bach, wrth i greadur anferth Cadw, Dwynwen, baratoi i hedfan i lawr gyda’i chenawon ifanc er mwyn treulio’r penwythnos yn cyfarfod ac yn cyfarch pobl leol. Bydd gan adroddwyr straeon chwedlau hudol i’r ymwelwyr lwcus hefyd.

Dwedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ac Isadeiledd yng Nghymru: “Gyda dros 6,000 o flynyddoedd i’w harchwilio yn safleoedd Cadw, maen nhw’n llawn dop o straeon chwedlonol a hanesion o weld ysbrydion - felly does dim gwell amser i ymweld na dros gyfnod Calan Gaeaf.”

Mae rhestr lawn o’r digwyddiadau ar gael yn www.gov.wales/cadw, chwiliwch am Cadw ar Facebook neu dilynwch @Cadwcymru ar Twitter.