Hedfan adref am y Nadolig — Dreigiau Cadw yn ôl yng Nghaerffili

Dydd Mawrth 31 Hydref 2017

Bydd y Castell yn gartref i’r dreigiau drwy gydol y gaeaf

  • Ddraig

  • Dreigiau yng Nghastell Caerffili

    Dreigiau yng Nghastell Caerffili

Bydd ymwelwyr â Chastell Caerffili dros wyliau’r hanner tymor yn siŵr o gael amser gwych, wrth i deulu enwog Cadw o Ddreigiau Cymru lanio’n ôl yn y safle hanesyddol. 

Bydd Dwynwen y fam a’i dreigiau bach chwareus, Dylan a Cariad, yn dod yn ôl at dad ddydd Llun 30 Hydref ar ôl haf prysur yn teithio o amgylch wyth castell ar draws Cymru. 

Wrth i Dewi a Dwynwen gael cwtsh a gaeafu o flaen tŵr cam eiconig y Castell, bydd yn rhaid i ymwelwyr gadw eu llygaid ar agor am y Dreigiau Bach, Dylan a Cariad, a fydd yn chwarae mig o amgylch y gaer.   

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: “Wrth i’r Dreigiau ddychwelyd i Gastell Caerffili rydyn ni’n nodi pennod olaf ymgyrch farchnata Chwilio am Chwedlau lwyddiannus iawn Cadw. Roedd yr ymgyrch hon wedi arwain at haf gorau Cadw erioed, ond roedd hefyd wedi dal dychymyg cenedl ac wedi annog pobl i edrych yn fwy manwl ar eu treftadaeth.” 

I gael gwybod mwy am ddreigiau Cadw a dysgu eu hanes, ewch i cadw.gov.wales/chwilioamchwedlau.

Gwybodaeth lawn am y digwyddiad — 

Dewch i gwrdd â Dreigiau Cadw
Dyddiad / amser: Dydd Llun 30 Hydref 2017 — nes i chi glywed yn wahanol. Ar agor rhwng 9.30am a 5pm bob dydd.
Lleoliad: Castell Caerffili  
Gwybodaeth: Bydd ymwelwyr yn gallu mynd yn agos at Ddreigiau Cadw, Dewi a Dwynwen, ond bydd yn rhaid iddyn nhw gadw eu llygaid ar agor am y dreigiau bach chwareus, Dylan a Cariad, sy’n chwarae mig o amgylch y Castell…  
Archebu: Nid oes angen archebu lle. Bydd y ffioedd mynediad arferol yn berthnasol.