Côr meibion yn rhoi sglein ar safleoedd hanesyddol Cymru yn hysbyseb Nadolig newydd Cadw

Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2017

  • Castell Coch

  • ???cadw.media.no_js???

Gellir clywed canu yn atseinio drwy un o safleoedd mwyaf rhyfeddol Cymru y Nadolig hwn mewn hysbyseb anhygoel newydd a ryddhawyd heddiw (12 Rhagfyr) gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw).

Ynddi, mae aelodau'r côr meibion o Gaerdydd, Côr Meibion Taf, yn rhoi datganiad swynol o Tawel Nos, wedi’u gwisgo mewn siwmperi Nadolig a hetiau gwlân.
Mae’r hysbyseb, a gafodd ei ffilmio ym mharlwr castell chwedlonol y wlad, Castell Coch, yn dangos y côr, sydd wedi perfformio’n rheolaidd yn Stadiwm y Mileniwm cyn gemau rygbi rhyngwladol, yn erbyn cefndir disglair o oleuadau a phensaernïaeth hudolus y 19eg ganrif. 

Daw’r fideo ar ddiwedd blwyddyn hynod o lwyddiannus i Cadw, a welodd y nifer fwyaf erioed o ymwelwyr yn ystod haf 2017 – yn rhannol oherwydd ymgyrch Chwilio am Chwedlau y sefydliad - pan ddaeth teulu o Ddreigiau’n fyw fel rhan o Flwyddyn Chwedlau Cymru. 

Nawr, gyda rhywfaint o swyn yr ŵyl, gobaith Cadw yw y bydd y cyhoedd yn cael eu hysbrydoli i ymweld â safleoedd hanesyddol Cymru wrth ddathlu dwy o brif nodweddion y wlad, ei threftadaeth a’i halawon, wrth iddo baratoi ar gyfer y Nadolig. 

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant: “Mae eleni wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i Cadw, gyda’r nifer fwyaf erioed o ymwelwyr, sy’n dangos diddordeb parhaus y cyhoedd mewn hanes Cymru.
“Clywed côr meibion yn canu yn un o safleoedd hanesyddol harddaf y wlad yw’r ffordd berffaith o anrhydeddu hyn. Ein gobaith ni yw y bydd yr hysbyseb yn dod â hwyl yr ŵyl i bobl Cymru a thu hwnt, tra’n annog ymwelwyr newydd ac ymwelwyr sy’n dychwelwyd i fynd i weld eu safleoedd lleol yn 2018”. 

Mae aelodaeth rhodd Cadw ar gael am £18 y flwyddyn a gellir ei phrynu hyd at 14 Rhagfyr i gyrraedd mewn pryd ar gyfer y Nadolig.