The Bootleg Beatles

Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017

Yng Nghastell Caerffili Fis Mehefin Yma

The Bootleg Beatles

Bydd The Bootleg Beatles, band teyrnged enwocaf y Beatles, yn ail-greu un o’r casgliadau o ganeuon mwyaf rhyfeddol erioed yng Nghastell Caerffili ddydd Gwener, 15 Mehefin 2018. 

Mae tocynnau'n mynd ar werth am 9 y bore, ddydd Gwener y 15 Rhagfyr drwy Ticketmaster.co.uk, yn bersonol o Sefydliad y Glowyr Coed Duon neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Ticketmaster ar 0844 844 0444.

Bydd Orchard Entertainment yn cychwyn tymor yr haf i ni gyda phrif fand teyrnged y byd i’r ‘Fab Four’, The Bootleg Beatles yn perfformio yng nghastell mwyaf Cymru, wedi llwyddiant mawr eu sioe yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd yn gynharach yn 2017, a bydd The Bowie Collective hefyd yn perfformio.

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i’r band gan ei bod yn 50 mlynedd ers i’r Beatles ryddhau eu halbwm The Beatles, (neu ‘The White Album’ fel y’i gelwid yn aml), a werthodd 19x Platinwm yn UDA ac sydd wedi gwerthu dros 10.7 miliwn o gopïau ledled y byd. Mae’r albwm, sy’n hynod o boblogaidd gyda chefnogwyr a beirniaid fel ei gilydd, yn cynnwys clasuron fel 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Back in the U.S.S.R.', Dear Prudence’ a 'While My Guitar Gently Weeps'. Yn 1968 hefyd rhyddhaodd y band yr ‘hit’ anferth 'Hey Jude' a aeth yn syth i rif 1 ar ddwy ochr yr Iwerydd.
Ffurfiwyd The Bootleg Beatles o gast gwreiddiol y sioe West End ‘Beatlemania’, ac erbyn hyn maen nhw’n enwog ynddyn nhw’u hunain am eu fersiynau perffaith o ‘hits’ y band enwocaf yn y byd. Mae pob manylyn bach yn cael ei ail-greu’n ofalus - o’r gwisgoedd i offerynnau dilys y cyfnod; o’r hwyl sydd mor nodweddiadol o Lerpwl i’r acenion perffaith. Ond nid eu sain yn unig sydd fel petai mor real; maen nhw hefyd yn anhygoel o debyg eu golwg i'r ‘Fab Four’.

Hefyd yn ymddangos fe fydd The Bowie Collective, sydd yn ôl pob sôn yn perfformio'r fersiynau mwyaf manwl gywir a glywch chi byth o ganeuon enwocaf David Bowie. O 'Space Oddity' i 'Let's Dance', mae’r perfformiad hwn yn siŵr o fod wrth fodd ffans Bowie a'r rhai ohonoch sy’n llai cyfarwydd â’i waith, wrth i The Bowie Collective eich gwahodd yn gynnes i ymuno â'n dathliad o'r dalent rhyfeddol hwn. Yn syml dyma sioe deyrnged Bowie orau’r byd.

The Bootleg Beatles
Gyda’u Gwesteion Arbennig The Bowie Collective
Dydd Gwener  15 Mehefin 2018
Castell Caerffili
Tocynnau ar gael trwy
www.ticketmaster.co.uk | 0844 844 0444 | Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Seetickets.com | Derricks Records (Abertawe)
Ar Werth: 9yb Dydd Gwener 15 Rhagfyr
* Am wybodaeth am fynediad i’r man gwylio hygyrch ffoniwch 0800 988 4440
Gwefan: http://www.bootlegbeatles.com