Cyflwyno llwy garu draddodiadol Gymreig i’r Tywysog Harry a Meghan Markle yn ystod ymweliad â Chastell Caerdydd

Dydd Iau 18 Ionawr 2018

  • Harry (6) a Megan (9) o Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd.

    Harry (6) a Megan (9) o Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd.

  • Tywysog Harry a Meghan Markle

    Tywysog Harry a Meghan Markle

  • Lovespoon Cymru

    Lovespoon Cymru

Cafodd y Tywysog Harry a'i ddyweddi Meghan Markle flas ar ddiwylliant Cymru, heddiw (18 Ionawr), yn ystod ymweliad swyddogol â Chastell Caerdydd.  

Ar ôl mynd ar daith o gwmpas safle hanesyddol trawiadol y brifddinas, cyflwynwyd llwy garu Gymreig draddodiadol iddyn nhw - yn anrheg gan wasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) a Croeso Cymru. Cyflwynwyd yr anrheg i'r cwpl gan Harry (6 oed) a Megan (9 oed) o Ysgol Gynradd Marlborough yng Nghaerdydd.

Mae'r traddodiad o lwyau caru yn dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif, pan oedd llwyau pren yn cael eu cerfio'n addurnol a'u rhoi fel rhodd o fwriad rhamantus i ddarpar gymar. Mae'r rhodd unigryw, a gerfiwyd â llaw ar gyfer y cwpl Brenhinol, yn cynnwys llythyren gyntaf eu henwau, ochr yn ochr â chwlwm Celtaidd, pedol a throell barlys - y dywedir eu bod yn symbolau o gariad tragwyddol, lwc dda ac undod.  

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae ein llwy garu draddodiadol yn cael ei rhoi fel symbol o gyfeillgarwch, gofal a lwc dda, ac rydw i'n falch iawn bod Cadw wedi gallu cynnig y darn hwn o grefftwaith o Gymru i'r cwpl fel rhodd briodol iawn ar eu hymweliad cyntaf â Chymru yn dilyn eu dyweddïad.”

Cafodd y llwy garu unigryw ei dylunio a'i chreu ar gyfer y cwpl brenhinol gan y meistr grefftwr Les Williams o Pageant Wood Crafts, Llanrwst.