Mae gweithio i Cadw

Dydd Llun 29 Ionawr 2018

Castell Oxwich

Castell Oxwich

Ydych chi eisiau bod yn rhan o warchod a chynnal adeiladwaith rhai o leoedd arbennig Cymru fel y gall cenedlaethau’r dyfodol eu mwynhau?

Neu beth am groesawu ymwelwyr i’n henebion a sicrhau eu bod nhw’n cael profiad anhygoel?

Cyn bo hir byddwn ni’n recriwtio ar gyfer nifer o swyddi e.e. seiri meini, ceidwaid, mewn amrywiol leoliadau ar hyd a lled Cymru.

Os oes diddordeb gennych chi mewn gweithio gyda ni ac os hoffech gael gwybod pan fo swydd ar gael, ewch i wefan recriwtio Llywodraeth Cymru a chofrestru i dderbyn hysbysiadau am swyddi.

https://cymru-wales.tal.net2