THE SELECTER a THE BEAT gyda RANKING ROGER

Dydd Mercher 31 Ionawr 2018

TAITH PRIF SÊR AR Y CYD – OHERWYDD Y GALW ENFAWR, DYDDIAD YCHWANEGOL WEDI’I YCHWANEGU DROS YR HAF MEWN CASTELL YNG NGHYMRU!

The Selector and the Beat

The Selector and the Beat. Feat Ranking Roger

Bydd dau o allforion 2-Tone gorau Prydain, The Selecter a The Beat gyda Ranking Roger, yn dod ynghyd i chwarae dyddiad ychwanegol yn 2018 yng Nghastell Caerffili ar ddydd Gwener 13 Gorffennaf, a chadarnhawyd mai Sonic Boom Six fydd gwesteion arbennig y sioe.

Cynhelir y cyngerdd yn un o’r lleoliadau mwyaf trawiadol yn y byd.

Bydd tocynnau’n mynd ar werth i’r cyhoedd o ddydd Gwener 2 Chwefror am 10am drwy gyfrwng Ticketmaster.co.uk ac wyneb yn wyneb o Sefydliad y Glowyr y Coed Duon neu drwy ffonio Swyddfa Docynnau Ticketmaster ar 0844 844 0444.

Mae’r sioe hon yn dod yn sgil cyhoeddi y bydd The Bootleg Beatles a The Levellers hefyd yn perfformio yng nghastell mwyaf Cymru ar 14 a 15 Mehefin yn eu tro.

Mae The Selecter a The Beat gyda Ranking Roger yn ddau o’r prif fandiau i godi o 2 Tone – mudiad cerddorol a diwylliannol hanfodol sydd yn dal i fod yr un mor berthnasol heddiw ag yr oedd dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Nid yw eu hirhoedledd wedi pylu dim ar allu’r band hwn i berfformio ar eu gorau yn eu sioeau byw egnïol enwog, a chael pawb yn yr ystafell – neu yn yr achos hwn, yn y castell – i ddawnsio. 

A hwythau’n ffrindiau oes, fe ddaeth y ddau fand at ei gilydd y llynedd er mawr lawenydd i’r cefnogwyr, gan fynd ar daith ledled Ewrop ar gyfer sawl sioe cyd-serennu, gan gynnwys sioe a werthwyd yn llwyr yn y Tramshed, Caerdydd. Er mai taith chwe dyddiad a gyhoeddwyd i ddechrau, chwaraewyd bron i ddeugain o ddyddiadau gyda’i gilydd yn 2017 oherwydd y galw aruthrol.
Roedd hyn yn cynnwys sioeau a werthodd bob tocyn yn Roundhouse eiconig Llundain a’r Melkweg yn Amsterdam. 

Mae’r paru hynod lwyddiannus bellach yn parhau yn 2018, gan fentro’n fyd-eang, ac ychwanegwyd rhagor o ddyddiadau ym Mhrydain ac yn fyd-eang, i wledydd fel Awstralia, Seland Newydd, Sgandinafia, Iwerddon, yr Almaen a Ffrainc.
Rhyddhawyd pedwerydd albwm syfrdanol The Beat gyda Ranking Roger, Bounce, ym mis Medi 2016. Dyma oedd eu record gyntaf ers dros 30 mlynedd, ac mae’r albwm yn rhoi llwyfan i bob agwedd ddisglair ar un o’r bandiau mwyaf amrywiol o ran cerddoriaeth a ddeilliodd o’r ffrwydrad amlhiliol amlddiwylliannol a ail-ffurfiodd y byd pop Prydeinig o 1979 ymlaen.  Ochr yn ochr â Roger yn y band, sydd wedi cael adfywiad, y mae ei fab, Ranking Junior AKA Matthew Murphy, pwerdy o MC sy’n dod â naws newydd i’r rhyfeddod a barodd i Ranking Roger fod yn rhan mor allweddol o’r Beat gwreiddiol. Gwelir yr un egni a nodweddai senglau llwyddiannus yr 80au, Mirror In The Bathroom, Hands Off She’s Mine, Save It For Later a Too Nice To Talk To – yma eto ar yr albwm. 

Arweinir The Selecter gan eu prif leisydd eiconig Pauline Black, sy’n rhannu’r blaen gyda’r aelod gwreiddiol Arthur ‘Gaps’ Hendrickson ynghyd â band eithriadol ddawnus o gerddorion. Mae’r tanbeidrwydd anarchaidd fyddai’n tanio gigiau Selector yn ystod cyfnod 2 Tone yno o hyd, ond mae’r pâr (Pauline a Gaps) yn fwy ysol nag erioed. Mae’u hyder yn cyrraedd y cymylau ac maen nhw hefyd wrthi’n cyfansoddi caneuon gorau’u gyrfa. Erys poblogrwydd caneuon llwyddiannus y gorffennol, fel  Three Minute Hero, Missing Words, Too Much Parswr ac On My Radio, gystal ag erioed, ond eu gobaith yw y bydd yr un croeso i’w deunydd newydd gan y cefnogwyr. Fe fu iddyn nhw ryddhau albwm stiwdio newydd, Daylight ym mis Hydref 2017 – y dywedodd Mojo amdani: 'their most energised since their 1979 debut.'

Agorir digwyddiad Castell Caerffili gan oreuon Manceinion, Sonic Boom Six, band roc-ska chwe aelod y dylanwadwyd arnyn nhw gan The Specials, The Clash a The Fugees. Mae’r band wedi rhyddhau pum albwm, wedi teithio i bob cwr o’r byd ac wedi perfformio mewn gwyliau gan gynnwys Glastonbury, Download, Sonisphere, Boomtown, Reading a Leeds, yn ogystal â holl daith Warped y Vans 2017 yn yr Unol Daleithiau.
Yn lleoliad rhagorol Castell Caerffili, dyma sioe na ddylid mo’i cholli.

The Selecter a The Beat gyda Ranking Roger
gyda’r Gwesteion Arbennig Sonic Boom Six
Dydd Gwener 13 Gorffennaf 2018
Castell Caerffili
Tocynnau ar gael drwy
www.ticketmaster.co.uk | 0844 844 0444 | Sefydliad y Glowyr y Coed Duon
Seetickets.com | Derricks Records (Abertawe)

Ar Werth: 9AM Dydd Gwener 2 Chwefror

*I gael mynediad i’r Platfform Gweld Hygyrch, ffoniwch 0800 988 4440 os gwelwch yn dda