GWYLIWCH: Golygfeydd trawiadol o arfordir hynafol Cymru o'r awyr

Dydd Iau 01 Mawrth 2018

I ddathlu bod mynediad am ddim i safleoedd Cadw ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae Cadw heddiw (01 Mawrth), wedi cyhoeddi fideo o’r awyr o gestyll mawreddog arfordir Cymru.

  • Criccieth Castle

    Criccieth Castle

  • ???cadw.media.no_js???

Mae gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru yn cynnig mynediad yn rhad ac am ddim i’w brif safleoedd* i ddathlu dydd nawddsant Cymru, Dewi Sant. 

Mae’r ffilm gyffrous yn cynnwys cestyll Conwy, Caernarfon, Biwmares a Chricieth, ac y mae wedi'i gosod ar fersiwn arbennig o gân serch Gymraeg draddodiadol, Ar Lan y Môr, gan Gôr Glanaethwy – côr  o ogledd Cymru a fu yn rownd derfynol Britain’s Got Talent.

Dywedodd Cefin Roberts, arweinydd Côr Glanaethwy: “Mae gennym ni gymaint o gestyll i ddewis o’u plith, fe allech chi ddweud ein bod ni wedi cael ein difetha yn cael ein magu gyda chymaint ohonyn nhw o’n cwmpas ni! Mae’r fideo hwn yn ein hatgoffa o ba mor ffodus ydym ni bod y safleoedd trawiadol yma ar garreg ein drws, ac rydyn ni’n falch iawn ein bod wedi gallu defnyddio ein lleisiau i ddathlu harddwch arfordir Cymru.

“Does dim cân fwy addas i gyd-fynd â’r ffilm nag Ar Lan y Môr ac rydyn ni’n gobeithio bod ein balchder dros Gymru i’w glywed yn ein perfformiad.”

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae arfordir Cymru yn gwbl unigryw – o’r traethau geirwon a di-gyffwrdd i’r cestyll cadarn sy’n frith ar hyd yr arfordir.
“Yn ystod Blwyddyn y Môr Cymru, mae’r fideo hwn yn ffordd berffaith o arddangos harddwch a hanes anhygoel Cymru i’r byd ar ddydd cenedlaethol ein nawddsant.”

Mae modd llwytho fersiwn estynedig o'r alaw wefreiddiol i lawr yn rhad ac am ddim drwy wefan Cadw.

cadw.gov.wales/docs/cadw/publications/fun/arlan.mp3.mp3

Côr: Côr Glanaethwy, gitâr bysellfyrddau a draenogod y môr: Hefin Elis, gitâr acwstig: Wyn Pearson
Cân: "Ar lan y môr". Traddodiadol, a drefnwyd gan Hefin Elis © Cyhoeddiadau Sain

Mae Cadw yn gobeithio y bydd y fideo’n ysbrydoli’r cyhoedd i ymweld â chestyll arfordirol Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr.