Cynllunio eich taith i weld lansio taith Man Engine ym Mlaenafon!

Dydd Iau 22 Mawrth 2018

Y cawr peirianyddol

Y cawr peirianyddol

Cynghorir ymwelwyr sydd eisiau gweld y Man Engine mecanyddol, symudol pa fydd yn cychwyn ei daith o gwmpas Cymru ym Mlaenafon i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad. 

Mae’r pyped mecanyddol anferth, sy’n edrych fel glöwr mawr, i ymweld â Blaenafon ar gyfer diwrnod o ddathlu ar ddydd Sul 8 Ebrill.

Bydd yn cychwyn ar ei daith yn y Pwll Mawr gyda digwyddiad agoriadol o 11am hyd at 1pm. Rhwng 1pm a 2pm bydd yn teithio trwy Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas i’r prif ddigwyddiad yng Ngwaith Haearn Blaenafon, sy’n rhedeg o 2.30pm hyd at 4.20pm.

Nid oes llawer o le i barcio yn yr ardal leol ac anogir ymwelwyr i ddefnyddio’r bysus gwennol am ddim a fydd yn rhedeg yn rheolaidd rhwng Maes Parcio’r Hen Felin ym Mhont-y-pŵl a Gwaith Haearn Blaenafon o 10am ymlaen. Bydd y bysus yn stopio ym mhob arosfan bws ar y llwybr a bydd y bws olaf yn gadael Gwaith Haearn Blaenafon i ddychwelyd i Bont-y-pŵl am 5:50pm.

Bydd bysus gwennol hefyd yn rhedeg i’r Gwaith Haearn o’r maes parcio ychwanegol yn Llynnoedd Garn a maes parcio Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon.

Mae ychydig o le i barcio yn y Pwll Mawr ond oherwydd y ffyrdd a fydd wedi cau ar gyfer y digwyddiad bydd angen i ymwelwyr fod wedi parcio cyn 10am ac ni fyddant yn medru gadael tan 2pm.

Mae peth lle parcio i bobl anabl ar gael yng Ngwaith Haearn Blaenafon i unrhyw un sy’n arddangos bathodyn glas dilys.

Ni chaniateir parcio ar Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Kennard Place nac Estate Road trwy gydol y digwyddiad.

Mae’r digwyddiad yn Amgueddfa’r Pwll Mawr a’r orymdaith drwy Stad Gilchrist am ddim ac nid oes angen tocynnau.

Mae tocynnau ar gyfer digwyddiad y Gwaith Haearn yn £3 a gellir eu trefnu drwy Ticketsource:

www.ticketsource.co.uk/event/FFGJHM

Rhagor o wybodaeth fanwl am deithio ar gael yn www.visitblaenavon.co.uk 

Nodiadau

Parcio a reidio
Bydd bysus gwennol am ddim yn rhedeg gwasanaeth 15-30 munud rhwng Maes Parcio’r Hen Felin ym Mhont-y- pŵl a Gwaith Haearn Blaenafon, gyda’r bws gyntaf yn gadael Maes Parcio’r Hen Felin, Stryd Trosnant am 10:00. Bydd y bws olaf yn gadael y Gwaith Haearn am 17:50.  Bydd y bysus yn stopio ym mhob arosfan bws ar y daith ac yn rhedeg drwy Gwmafon a Varteg Hill. 

Ewch i www.visitblaenavon.co.uk i weld amserlen lawn.

Parcio ceir
Dim ond ychydig o le i barcio sydd ar Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a buasem yn annog ymwelwyr i ddefnyddio’r bysus gwennol am ddim lle bo modd. Bydd ychydig o le i barcio ar gael ar faes parcio ychwanegol Llynnoedd Garn a maes parcio Rheilffordd Dreftadaeth Blaenafon. Bydd bws gwennol yn codi pobl o’r meysydd parcio hyn a mynd â nhw i’r Gwaith Haearn yn rhedeg bob 15/20 munud.  

Parcio i bobl anabl
Mae peth lle i barcio i yrwyr sy’n arddangos Bathodyn Glas dilys ar gael ym maes parcio Gwaith Haearn Blaenafon.

Maes parcio’r Pwll Mawr
Mae peth lle i barcio yn y Pwll Mawr, gyda thâl o £3. Oherwydd y ffyrdd sy’n cau ar gyfer y digwyddiad hwn, mae mynediad i’r maes parcio ar gael dim ond cyn 10am, ac ni fydd defnyddwyr yn medru gadael y safle tan 2pm. Dylai unrhyw un sydd angen gadael cyn 2pm gael hyd i le arall i barcio.

Cau ffyrdd
Bydd y ffyrdd yn cau yn llawn rhwng 10am a 5:30pm ar Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Kennard Place ac Estate Road.

Er mwyn i’r digwyddiad hwn redeg yn llyfn, gofynnwn nad oes unrhyw gerbydau yn cael eu parcio ar Stad Ddiwydiannol Gilchrist Thomas, Kennard Place ac Estate Road.  At hyn, bydd conau ffordd yn cael eu gosod ar hyd Church Road o Kennard Place i Stable Row i sicrhau bod y bysus gwennol a cherbydau eraill yn medru mynd heibio.

Toiledau
Bydd Portaloos yn cael eu lleoli ym maes parcio Bragdy Rhymney a maes parcio Gwaith Haearn Blaenafon. Mae toiledau hefyd ar gael yn y Pwll Mawr a Gwaith Haearn Blaenafon.

Cymorth cyntaf
Bydd Ambiwlans Sant Ioan yn mynychu’r digwyddiad a bydd pwynt cymorth cyntaf ym maes parcio Gwaith Haearn Blaenafon.

Plant coll
Bydd Ambiwlans Sant Ioan yn darparu pwynt ar gyfer plant coll a phlant a ganfyddir, wedi ei leoli ar faes parcio Gwaith Haearn Blaenafon.

Gwastraff ac ailgylchu
Bydd biniau gwastraff ac ailgylchu wedi eu lleoli ar faes parcio Bragdy Rhymney a maes parcio Gwaith Haearn Blaenafon. Gwaredwch unrhyw wastraff yn y biniau hyn neu ewch ag o’n ôl gartref gyda chi.