Dau o dirnodau eiconig Cymru’n troi’n felyn ar gyfer ymgyrch Mayday RNLI

Dydd Iau 03 Mai 2018

Bydd dau o dirnodau poblogaidd Cymru’n troi’n felyn fis Mai i gefnogi ymgyrch codi arian Mayday Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub (RNLI).

  • Castell Cricieth

  • © Dave Johnson

Ddydd Iau (3 Mai) bydd Castell Cricieth yn edrych yn drawiadol yn y tywyllwch, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn felyn ers 27 Ebrill a bydd yn parhau felly tan ddydd Iau (3 Mai). Bydd y golau melyn yn ffordd o atgoffa trigolion ac ymwelwyr i helpu ariannu ein hoffer a’n helpu i godi arian yn ystod mis Mai.

Bu goleuo’r adeilad yn Aberystwyth yn help i godi ymwybyddiaeth am ddiwrnod Calan Mai o hwyl a sbri i’r teulu a gafodd ei gynnal ar y safle ddydd Sadwrn (28 Ebrill). Roedd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfa ymarferol gan y ffotograffydd Jack Lowe, sy’n ymweld â phob gorsaf bad achub yn y Du ac Iwerddon yn tynnu lluniau unigryw ar wydr. Dangosodd Jack y dull diddorol y defnyddiodd i greu nifer o ddelweddau sy’n cael eu harddangos am y tro cyntaf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn 2017, prynodd y llyfrgell ddetholiad o brintiau Jack ar gyfer Casgliad Cenedlaethol Ffotograffau Cymreig.

Mae’r llyfrgell yn cynnal yr arddangosfa gyntaf o’r delweddau hyn: portreadau pwerus o orsafoedd bad achub Cymru a’u criwiau dewr o wirfoddolwyr. Mae’r arddangosfa am ddim, mae’n cael ei chynnal tan fis Mawrth 2019 ac mae’n rhan o ‘Flwyddyn y Môr’ Croeso Cymru, sy’n ddathliad blwyddyn o hyd o lannau epig Cymru.

Mae Mayday, ymgyrch genedlaethol flynyddol yr RNLI i godi arian, yn cael ei chynnal trwy gydol mis Mai ledled y DU ac Iwerddon. Eleni, mae’r RNLI yn gobeithio codi £750,000 drwy Mayday, fydd yn cael ei ddefnyddio i ariannu offer angenrheidiol ar gyfer criwiau gwirfoddol diflino’r elusen. Llynedd, lansiwyd badau achub yng Nghymru 1,082 o weithiau, gan gynnig help i 1,169 o bobl.

Dywedodd llefarydd ar ran Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru:

‘Rydyn ni’n falch iawn o gefnogi ymgyrch godi arian Mayday yr RNLI. Bydd goleuo Castell Cricieth yn felyn yn edrych yn drawiadol iawn a gobeithio y bydd yn helpu’r sefydliad godi’r arian angenrheidiol ar gyfer yr offer hwn a allai achub bywydau.”

Bydd yr arian gaiff ei godi drwy Mayday yn helpu criwiau bad achub RNLI i wynebu amodau anodd ar y môr gyda’r offer gorau posibl. Ar hyn o bryd mae’n costio £1,598 i un aelod o griw bad achub bob tywydd gael yr holl offer sydd angen arno wrth ymateb i argyfwng.

Yn ddiweddar cyhoeddwyd partneriaeth gyda’r cwmni byd-eang Helly Hansen sy’n golygu y bydd criwiau bad achub bob tywydd yn cael offer newydd yn ddiweddarach eleni, gan olygu gwell gwydnwch a mwy o ryddid i aelodau criw’r elusen i symud o gwmpas.

Gall unrhyw un a hoffai gymryd rhan fynd i RNLI.org/mayday i gofrestru ar gyfer pecyn codi arian Mayday am ddim neu gyfrannu at yr ymgyrch ar-lein. Gallwch hefyd ddangos eich cefnogaeth ar y cyfryngau cymdeithasol, ymuno â’r sgwrs drwy ddefnyddio’r hashnod #MaydayEveryDay neu brynu bathodyn pin aelod criw melyn.

Dywedodd Deb Mahon, Rheolwr Codi Arian Cymunedol RNLI ar gyfer RNLI gogledd Cymru:

‘Rydyn ni wrth ein bodd yn codi ymwybyddiaeth am ymgyrch Mayday eleni drwy droi’n felyn – fel offer eiconig melyn y criwiau. Mae helpu codi ymwybyddiaeth ac arian ar gyfer offer hanfodol yr RNLI yn achos teilwng iawn, ac un sy’n addas iawn inni gan fod gorsafoedd RNLI Aberystwyth a Chricieth mor agos at y tirnodau eiconig hyn.

‘Mae ein criwiau’n dibynnu ar offer achub bywyd, fel eu hesgidiau glaw, siacedi achub a helmedau melyn, pan maen nhw’n mynd allan ym mhob tywydd i achub bywydau. Rydyn ni wrth ein bodd y bydd Castell Cricieth a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn troi’n felyn gyda ni ar Ŵyl Calan Mai eleni, ac yn gobeithio y bydd llawer o bobl leol yn ein cefnogi ni hefyd.’