STAMP Castell03: I'r Môr 

Dydd Gwener 08 Mehefin 2018

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Daw'r arddangosfa STAMP Castell yn ôl i Gaernarfon am y drydedd flwyddyn eleni dan arweiniad Manon Awst. Am y tro cyntaf, bydd artistiaid gweledol yn cydweithio efo beirdd, cerddorion, gwyddonwyr a haneswyr i ymdrin â'r thema 'I'r Môr' sy'n cyd-fynd â Blwyddyn y Môr 2018 Croeso Cymru. Ar ôl cyfnod byrlymus o waith ymchwil a thrafodaethau creadigol, mae darnau celf unigryw wedi eu datblygu a byddant i'w gweld yn y Castell ac mewn lleoliadau amrywiol ar draws y dref rhwng 15–24 Mehefin 2018.

Y syniad y tu ôl i'r prosiect yw torri'r ffiniau rhwng meysydd gwahanol ac annog trafodaeth greadigol rhwng arbenigwyr sy'n gallu cynnig persbectifau amrywiol ar y thema 'I'r Môr'. Mae'r gwaith gorffenedig yn gymysgedd cyffrous o gerfluniau a gosodiadau safle-penodol, perfformiadau, gwaith digidol a darnau sain.

Bu'r artist Rich White o Fryste yn cydweithio efo'r Prifardd Rhys Iorwerth i greu strwythur pensaernïol gwreiddiol yn nghwrt y Castell, mewn ymateb i lwyfan yr Arwisgiad. Artist o ardal Glan Conwy yw Megan Broadmeadow sydd wedi bod yn cydweithio â'r ymchwilydd Jess Mead Silvester o Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor, i greu gosodiad aml-gyfrwng yn Nhŵr yr Eryr sy'n plethu data eigioneg a delweddau haniaethol. Mae Katie Surridge o Lundain, wedyn, wedi bod yn pysgota am ddarnau o fetel ar gyfer ei cherfluniau hithau, gyda chymorth yr Harbwr-Feistr a'i gwch y Seiont IV. Dyma enwi llond llaw yn unig o'r partneriaethau difyr sy'n digwydd fel rhan o'r prosiect. Bydd tri ar ddeg o weithiau celf i gyd, gyda rhai yn y Castell ac eraill i'w gweld yn Galeri, Balaclafa, y Clwb Iotio, ac ar hyd y promenâd.

Bydd yna ddigwyddiadau cysylltiedig yn ystod yr wythnos hefyd, gan gynnwys noson o farddoniaeth a cherddoriaeth yn y Clwb Iotio ar nos Sul 17 o Fehefin am 6yh, a noson yn trafod hanes morwrol y dref yn Balaclafa ar nos Fawrth 19 o Fehefin gyda Gareth Cowell (MOROL) a Bedwyr Rees. Mae'r digwyddiadau i gyd am ddim ac mae yna groeso cynnes i bawb!

Bydd mynediad am ddim i'r Castell ar noson y lansiad, 15 o Fehefin am 6yh, ac mae modd ymuno ar daith gelf i weld y gwaith ar ddydd Sadwrn y 16 a Sadwrn y 23 o Mehefin. 

Mae mwy o fanylion a rhaglen lawn o ddigwyddiadau i'w gweld yma:

gwefan: stamp.cymru
twitter: @stampcaernarfon
facebook: stampcaernarfon


Artistiaid

Najia Bagi, Megan Broadmeadow, Caro C, Jackie Chettur, Nicky Deeley, Lynn Dennison,
Alex Duncan, Thomas Goddard, Rebecca F. Hardy, Harrop and Horrell, Gweni Llwyd,
Joe Roberts, Rosalind Holgate Smith, Katie Surridge, Rich White, Mathew Williams

gyda

Beth Celyn, Cywion Cranogwen, Leona Marie Holland, Rhys Iorwerth, Angharad Price, Ynyr Pritchard, Gwilym Bowen Rhys, Iwan Rhys, Math Roberts, Jess Mead Silvester, Marged Tudur, Iestyn Tyne, MOROL, Prifysgol Bangor, Gisda, Coleg MenaiDigwyddiadau I'r Môr

Gwener, 15 Mehefin 6yh–8yh
Lansiad Arddangosfa — Castell Caernarfon        

Sadwrn 16 Mehefin 1yp a 3yp                                                                
Taith Gelf gyda'r curadur, Manon Awst — Cyfarfod wrth fynedfa'r Castell        

Sul 17 Mehefin 6yh                                                                
Noson o Farddoniaeth a Cherddoriaeth — Clwb Iotio

Mawrth 19 Mehefin  6yh                                                              
Sgwrs gyda Gareth Cowell a Bedwyr Rees — CARN Balaclafa

Sadwrn 23 Mehefin 1yp a 3yp                                                                
Taith Gelf gyda Manon Awst a pherfformiadau gan Caro C a Rosalind Holgate Smith — Cyfarfod wrth fynedfa'r Castell

Holl ddigwyddiadau am ddim
Arddangosfa yn agorad yn ddyddiol rhwng 10yb - 5yp