Ceidwaid Ifanc Ysgol Gwynedd Flint

Dydd Mercher 20 Mehefin 2018

Mae'r dysgwyr o Ysgol Gwynedd yn y Fflint wedi pleidleisio i gael 25 Ceidwad Ifanc rhwng 6 ac 11 oed.

  • Llun o Castell y Fflint

    Castell y Fflint

  • Llun o Castell y Fflint

    Castell y Fflint

  • Llun o Castell y Fflint

    Castell y Fflint

Mae tîm Dysgu Gydol Oes Cadw wedi bod yn gweithio gyda Swyddog Datblygu Celfyddydau Sir y Fflint ac Ysgol Gwynedd, er mwyn galluogi pobl ifanc i gael llais gwirioneddol am eu hasedau treftadaeth leol.

Bydd y prosiect hwn yn meithrin perthynas barhaus rhwng yr ysgol a chastell y Fflint trwy annog grŵp o Geidwaid Ifanc sy'n cael eu hethol yn flynyddol a fydd yn gyfrifol am greu digwyddiadau a gweithgareddau i Gastell y Fflint a'r gymuned gyfagos.

Ymgynghorir â'r Ceidwaid Ifanc ynglŷn â phenderfyniadau sy'n ymwneud â rheoli ac adfywio’r castell gan Cadw a byddant yn rhoi digwyddiad dysgu blynyddol ar waith gan ddefnyddio cyllideb a ddyrennir trwy Cadw. Bydd Ceidwaid Ifanc Ysgol Gwynedd yn llais i bobl ifanc y Fflint.

Eleni yw'r flwyddyn beilot ac mae eisoes yn mynd yn dda, mae'r Ceidwaid Ifanc eisoes wedi creu eu llyfrau prosiect eu hunain am y Castell ac wedi cyfarfod â Laurence Smith, Rheolwr Adfywio Treftadaeth Cadw Gogledd Cymru, a llongyfarchodd nhw ar eu rolau newydd.

Mae tîm y Ceidwaid Ifanc wedi cael diwrnod cynhyrfus a hwyliog o adeiladu tîm a byrlymu syniadau gyda'r tîm Dysgu Gydol Oes: gan arwain at gyflwyno cystadleuaeth logo drwy'r ysgol a chytuno ar rolau'r Ceidwaid Ifanc ymysg ei gilydd. Gwyliwch y gofod am ddiweddariadau!

Hoffem longyfarch y Ceidwaid Ifanc canlynol ar gyfer Castell y Fflint:

Mazie-Jan Taylor - Blwyddyn 5 - 10 oed
Jack Vincent - Blwyddyn 5 - 10 oed
Liam Bradley - Blwyddyn 5 - 10 oed
Asha Stevens - Blwyddyn 5 - 10 oed
Olivia Ballantyne-Walpole - Blwyddyn 5 - 10 oed
Ruby Heathcote - Blwyddyn 4 - 8 oed
Maizie Williams - Blwyddyn 4 - 8 oed
Ffion Jones - Blwyddyn 4 - 8 oed
Isabella Lally - Blwyddyn 4 - 8 oed
Amelie Williams - Blwyddyn 3 - 7 oed
Ella Medlicott - Blwyddyn 3 - 7 oed
Olivia Roberts - Blwyddyn 3 - 7 oed
Joshua Southern - Blwyddyn 3 - 7 oed
Matthew Fluskey - Blwyddyn 3 - 7 oed
Lyla Jordans - Blwyddyn 2 - 6 oed
Ava Hughes - Blwyddyn 2 - 6 oed
Ryan Gittins - Blwyddyn 2 - 6 oed
Caleb Moeller - Blwyddyn 2 - 6 oed
Chloe Latham - Blwyddyn 2 - 6 oed

Blake Chandler - Blwyddyn 6 - Rôl Gefnogol
Amelka Janecka - Blwyddyn 6 - Rôl Gefnogol
Lucy Gittins - Blwyddyn 6 - Rôl Gefnogol