Beth am weithio i Cadw — swydd wag!

Dydd Iau 28 Mehefin 2018

Oes gennych chi arbenigaeth mewn cadwraeth? Ydych chi’n barod i arwain ein timau yn y gwaith o warchod, cyflwyno a hyrwyddo ardaloedd o arwyddocâd rhyngwladol?

Castell Conwy

Castell Conwy

Byddwch yn gweithio o fewn tîm integredig o bobl broffesiynol ym maes cadwraeth ac eiddo i gyflwyno, i hyrwyddo ac i ofalu am rai o’r enghreifftiau gorau o adeiladau sy’n perthyn i dreftadaeth Cymru. 

Byddwch hefyd yn rhan o uwch-dîm ehangach sy’n ymwneud â gwarchod, hyrwyddo a sicrhau cynaladwyedd tymor hir yr adran unigryw hon o Lywodraeth Cymru.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth — Dyddiad cau: 10 Gorffennaf