Cyfle hyfforddi treftadaeth

Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018

Hoffech chi fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf i adrodd hanes Cymru?

Cyfle hyfforddi treftadaeth

Cyfle hyfforddi treftadaeth

Ydych chi wedi ystyried gyrfa’n gweithio mewn cestyll, amgueddfeydd, neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai’r cyfle yma i dderbyn hyfforddiant fod ar eich cyfer chi...

Mae Sgiliau Creadigol a Diwylliannol yn hysbysebu lleoliadau hyfforddiant 12 mis gyda bwrsari wedi’i dalu amdano yn agos atoch chi. 

Mae’r lleoliad yma’n cynnwys ymgymryd â chymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol. 

Bydd rhaid i chi fynychu 30 awr yr wythnos, a gweithio ar gynllun dysgu unigol i gwblhau eich cymhwyster. 

Telir bwrsari misol o £800 i chi, yn ogystal â thaliad ychwanegol o £250 ar ôl cwblhau’r cymhwyster. Hefyd, bydd yna gyfraniad bychan ar gyfer costau teithio i leoliadau.

Mae Cadw yn bartner yn y prosiect a bydd yn cynnal lleoliadau yng Nghastell Caerffili, Castell Conwy a Phlas Mawr (Conwy) ynghyd â sefydliadau diwylliannol eraill ar draws Cymru e.e. Archifau Morgannwg, Amgueddfa Stori Caerdydd, a’r amgueddfa’r Firing Line yng Nghastell Caerdydd.

Meini Prawf: 

Ariennir y lleoliad hyfforddiant drwy brosiect Uchelgais Diwylliannol, sydd wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 18-24 sydd: 

- Ddim mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant
- Ddim yn raddedig
- Yn byw o fewn pellter cymudol rhesymol o’r safleoedd perthnasol.  


Dylai bod gan ymgeiswyr  radd C neu’n uwch mewn Saesneg/Cymraeg a Mathemateg TGAU, Sgiliau Hanfodol Cymru, neu gymhwyster neu brofiad cyffelyb.

Sut i ymgeisio:
E-bostiwch: jo.esposti@ccskills.org.uk am fwy o wybodaeth.