Chwedlau Byw! — ail-fyw hanes Cymru drwy ddigwyddiadau trwytho Cadw dros yr haf

Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018

Chwedlau Byw!

Chwedlau Byw!

Bydd ymwelwyr â chestyll eiconig ar draws Cymru yn camu yn ôl mewn amser ac yn cael eu trwytho yn ystod yr haf eleni, wrth i Chwedlau Byw! — rhaglen o ddigwyddiadau dehongli — ddychwelyd am ail dymor. 

Mae Cadw wedi cyhoeddi heddiw (18 Gorffennaf), y bydd Chwedlau Byw! 2018 yn ymddangos mewn pum safle hanesyddol, yn cynnwys cestyll Conwy, Cydweli, Rhaglan, Cas-gwent a Harlech yn ystod mis Gorffennaf, mis Awst a mis Medi. 

Bydd y rhaglen yn dod â chymeriadau, straeon a hud a lledrith hanes Cymru yn fyw, mewn portreadau gan Past Pleasures — yr arbenigwyr sy’n gyfrifol am ddehongliadau mewn safleoedd o'r radd flaenaf fel Tŵr Llundain a Chastell Warwick.

Bydd y digwyddiadau rhyngweithiol yn galluogi ymwelwyr i brofi hanes Cymru drostynt eu hunain, gan roi'r cyfle iddynt gwrdd â chymeriadau hanesyddol go iawn a phrofi popeth o frwydr ganoloesol ddramatig i barti nos urddasol Oes y Tuduriaid a dathliad priodas Canoloesol.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Ddiwylliant a Thwristiaeth: “Mae Chwedlau Byw! yn rhaglen deithiol o ddigwyddiadau dehongli, sydd wedi eu cynllunio i ennyn diddordeb ymwelwyr yn y straeon go iawn y tu ôl i safleoedd hanesyddol Cymru.

“Mae’r rhaglen yn cyflwyno dehongliad hanesyddol o safbwynt newydd sbon - gan gynnig profiadau trwytho, wedi’u cynllunio gan dîm o haneswyr Cadw a’r arbenigwyr yn Past Pleasures.

“Mae’r prosiect yn rhan o ymgyrch Cestyll Byw! Cadw dros yr haf, sydd â’r nod o wella'r profiad i ymwelwyr ymhellach a dod a hanes yn fyw yn safleoedd hanesyddol rhyfeddol Cymru - a bydd rhaglen Chwedlau Byw! yn siŵr o wneud hynny”.
Bydd cyfres o ddigwyddiadau Chwedlau Byw! yn cychwyn gydag ymgyrch waedlyd i gipio Castell Conwy ddydd Sadwrn, 21 Gorffennaf a dydd Sul, 22 Gorffennaf lle bydd ymwelwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â’r brodyr Tudur o Gymru i geisio twyllo gwarchodlu’r Brenin. 

Bydd Chwedlau Byw! yng Nghastell Cydweli wythnos yn ddiweddarach, lle bydd cyfle i ymwelwyr wylio Gwenllian, tywysoges ryfelgar Cymru, yn arwain ei byddin i frwydr waedlyd yn erbyn lluoedd ffyrnig yr Arglwydd Normanaidd, Maurice de Londres, ar 28 a 29 Gorffennaf.

Bydd chwedlau'r Mabinogi yn ysgwyd Castell Harlech i'w seiliau ar 04 a 05 Awst, wrth i Chwedlau Byw! gyflwyno stori Branwen ferch Llŷr.

Yn y cyfamser, gwahoddir ymwelwyr â Chastell Cas-gwent i gamu yn ôl i’r Gymru ganoloesol ar 25 a 26 Awst wrth i'r Arglwydd William Marshal ddathlu ei briodas â’r Arglwyddes Isabel de Clare hyfryd. Bydd y digwyddiad ar thema'r 12fed ganrif yn cynnwys dawnsiau llys a llu o dwrnameintiau canoloesol.

Ac yn olaf, ddydd Sadwrn 01 Medi a dydd Sul 02 Medi, bydd yr Arglwydd William a’r Arglwyddes Anne Herbert yn croesawu ymwelwyr i barti gyda'r nos yng Nghastell Rhaglan — eu cartref mawreddog.

I gael rhagor o wybodaeth am Chwedlau Byw! ac ymgyrch Cestyll Byw! Cadw dros yr haf, ewch i wefan Cadw.

Mae mynediad i bob digwyddiad wedi’i gynnwys ym mhris tocyn mynediad arferol y safle.
Caiff ymwelwyr eu hannog i ddefnyddio’r hashnod #CestyllByw wrth rannu delweddau ar y cyfryngau cymdeithasol.

***Rhestr lawn o ddigwyddiadau***

Chwedlau Byw! yng Nghastell Conwy
Dydd Sadwrn 21 a dydd Sul 22 Gorffennaf
12pm – 4pm

Bydd yr ymwelwyr yn troi’n wrthryfelwyr Cymreig ffyrnig wrth iddynt ymuno â’r brodyr Tudur mewn ymgyrch waedlyd i gipio Castell Conwy. Mewn cyfres o berfformiadau byw, bydd yr ymwelwyr gwrthryfelgar yn camu’n ôl mewn amser i'r flwyddyn 1401, gan ddod wyneb yn wyneb â chymeriadau canoloesol y safle.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Cydweli
Dydd Sadwrn 28 a dydd Sul 29 Gorffennaf
11.30am – 4pm

Wrth i Gwenllian, tywysoges ryfelgar Cymru, arwain ei byddin a’i meibion mewn brwydr waedlyd yn erbyn milwyr yr Arglwydd Normanaidd, Maurice de Londres, rhaid i ymwelwyr ddewis pa ochr i ymuno â hi. Yn y perfformiad byw hwn, a fydd yn datblygu gydol y dydd, bydd ymwelwyr yn cael eu trawsgludo i’r flwyddyn 1136 lle byddant yn amddiffyn eu harweinydd ac yn cyfrannu at frwydr epig.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Harlech
Dydd Sadwrn 04 a dydd Sul 05 Awst
12pm – 4pm

Bydd cyfnod o frenhinoedd, milwyr, cewri a hud yn ysgwyd seiliau Castell Harlech ym mis Medi, wrth i storïwr ddod â chwedlau’r Mabinogi yn fyw. Mewn cyfres o ddigwyddiadau byw, bydd ymwelwyr yn byw'r hud a’r lledrith wrth i stori Branwen ferch Llŷr ddod yn fyw yn y castell...

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.

Chwedlau Byw! yng Nghastell Cas-gwent
Dydd Sadwrn 25 a dydd Sul 26 Awst
12pm – 4.30pm

Mae’n 1189 ac mae’r gŵr golygus, cryf a dewr, yr Arglwydd William Marshal, yn dathlu ei briodas â'i wraig hyfryd, yr Arglwyddes Isabel de Clare. Gwahoddir y gwesteion i gamu’n ôl i'r Gymru ganoloesol ac ymuno yn nathliadau drudfawr y cwpl enwog — i gynnwys digon o ddawnsfeydd llys a thwrnameintiau canoloesol. Atgoffir ymwelwyr y bydd yr Arglwydd Marshal a’r Arglwyddes Isabel yn disgwyl i bob gwestai eu cyfarch drwy roi cyrtsi neu foesymgrymu wrth gyrraedd — ac wrth gwrs, bydd croeso mawr i anrhegion priodas...

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.


Chwedlau Byw! yng Nghastell Rhaglan
Dydd Sadwrn 01 a dydd Sul 02 Medi
12pm – 4pm

Gwahoddir ymwelwyr i ymuno â thaith o gwmpas Castell Rhaglan — cartref ffasiynol yr Arglwydd a’r Arglwyddes William ac Anne Herbert. Mae’n 1462, ac mae’r cwpl hynod gefnog yn awyddus i ddangos eu chwaeth berffaith mewn bwyd... Bydd cyfres o berfformiadau byw yn trosglwyddo ymwelwyr i barti nos aristocrataidd.

Nid oes angen archebu lle. Mae'r digwyddiad hwn am ddim, ond mae prisiau mynediad cyffredinol i'r safle yn gymwys.