Sut i ymweld â chestyll, abatai a thai hanesyddol Cymru am ddim y mis Medi hwn

Dydd Llun 24 Medi 2018

Dros benwythnos olaf mis Medi (29 – 30), bydd modd i drigolion Cymru a’r tu hwnt ymweld yn rhad ac am ddim â’u hoff safle sydd dan ofal Cadw — diolch i raglen Drysau Agored.

 • Llun o Castell Conwy

  Castell Conwy

 • Llun o Llys yr Esgob Tyddewi

  Llys yr Esgob Tyddewi

 • Llun o Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

  Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

 • Llun o Castell Harlech

  Castell Harlech

 • Llun o Abaty Nedd

  Abaty Nedd

Mae’r ŵyl flynyddol yn cael ei hariannu a’i threfnu gan Cadw, ac mae’n dathlu hanes unigryw Cymru ac yn cynnig mynediad am ddim i fwy na 300 o safleoedd treftadaeth yn ystod mis Medi.

Hefyd y penwythnos nesaf (29 – 30 Medi), bydd 26 o safleoedd treftadaeth Cadw yn ymuno yn y dathliadau — a bydd miloedd o ymwelwyr yn cael mynediad am ddim heb docyn.

Ymysg safleoedd sy’n cymryd rhan yn y fenter mae Cestyll Rhaglan, Caerffili a Biwmares — sef safleoedd sydd ymysg y 10 safle mwyaf poblogaidd sydd gan Cadw. Mae’r fenter yn rhoi’r cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i Gymru archwilio diwylliant a hanes cyfoethog y wlad.

Does dim angen archebu lle. Bydd ymwelwyr i benwythnos Drysau Agored Cadw yn gallu cyrraedd y sefydliad treftadaeth ac yn cael mynediad am ddim. Heblaw am Castell Coch a Plas Mawr, gan fod angen archebu lle o flaen llaw i’r rheini*.

Mae rhaglen Drysau Agored wedi difyrru miloedd o ymwelwyr yn barod y mis Medi hwn. Mae mynediad am ddim, ac amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig yn cael eu cynnig mewn safleoedd treftadaeth hynod ar draws Cymru.

 Bydd y penwythnos yn nodi diwedd yr ŵyl, a chynhelir rhaglen o deithiau dan arweiniad arbenigwyr. Mae ymwelwyr yn cael eu hannog i archwilio toreth o gyfrinachau hanesyddol, o fawredd Castell Conwy  i lonyddwch Abaty Ystrad Fflur.

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: “Mae Cadw wedi ymrwymo i sicrhau bod treftadaeth Cymru yn agored i bawb ac mae rhaglen Drysau Agored yn ffordd wych o arddangos ein safleoedd treftadaeth eiconig, a hefyd ein perlau hanesyddol cudd.

“Gyda’r fath amrywiaeth o safleoedd hanesyddol ar stepen ein drws, mae’n wych gweld cynifer o bobl yn manteisio ar yr ŵyl yma sy’n para mis ac yn cael mwynhau’r cyfoeth o dreftadaeth sydd gan ein gwlad i’w gynnig.

“A pha ffordd well o nodi diwedd y dathliadau na thrwy agor drysau ein hoff safleoedd Cadw dros benwythnos olaf mis Medi — gyda mynediad am ddim i bawb.

Mae angen archebu lle o flaen llaw ar gyfer rhai safleoedd. Ewch i cadw.llyw.cymru/open-doors am restr lawn o’r digwyddiadau a manylion pob safle Cadw sy’n cymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored 2018