Taith tu ôl i len Castell Coch — Cynnig arbennig i aelodau

Dydd Gwener 21 Medi 2018

Mae Cadw yn rhoi cyfle arbennig i’w aelodau weld y gwaith cadwraeth hanfodol sy’n digwydd yng Nghastell Coch yr hydref hwn.

 • Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

 • Llun o Castell Coch

  Castell Coch

Mae’r cyfle unigryw hwn, sydd â lle i fwyafrif o 8 ymwelydd ar bob taith, yn rhoi cyfle i aelodau gael taith dywys breifat gan un o arbenigwyr cadwraeth Cadw i weld ‘cadwraeth ar waith.’

Bydd y daith breifat yn mynd ag ymwelwyr i rannau o’r castell sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd – i ben y Porthdy a’r tŵr sydd â golygfeydd anhygoel o Gaerdydd a’r cyffiniau.

Amlinelliad o’r Gwaith Cadwraeth sy’n cael ei wneud:

Mae dŵr wedi bod yn diferu i mewn i un o’r ystafelloedd gwely, gan ddifrodi un o gynlluniau lliwgar gorau’r pensaer Fictoraidd ac mae Cadw wedi bod yn monitro mynediad y dŵr ac yn rhoi cynnig ar ddulliau llai ymosodol o ddatrys y broblem. Ond ni chafwyd llawer o lwyddiant felly roedd rhaid rhoi cynnig ar ddulliau mwy difrifol.  Dangosodd arolygon technolegol wendidau yn y cyrn simdde enfawr ar y tŵr a’r porthdy - hedfanwyd dronau yn agos atyn nhw, gan dynnu lluniau manwl oedd yn dangos holltau bychain yn y garreg a niwed i’r pwyntio.

Er mwyn mynd i’r afael â’r problemau, mae tîm Cadw o benseiri cadwraeth, peirianyddion strwythurol, daearegwyr a syrfewyr meintiau wedi creu manylion, lluniau ac amserlenni er mwyn i gontractwr cadwraeth arbenigol wneud y gwaith. Bydd y gwaith cadwraeth yn golygu y caiff llawer o waith ei wneud ar yr heneb, ond bydd yn sicrhau bod Castell Coch yn ddwrglos ar gyfer y dyfodol.

Caiff yr aelodau sydd ar y daith ddysgu am yr heriau cadwraeth a wynebir wrth weithio gyda gwrthrychau sydd ganrifoedd oed, mae’n rhaid i’r tîm gynllunio holl gamau’r gwaith adfer yn ofalus tu hwnt, er mwyn gwarchod y castell yn ddiogel i ymwelwyr allu ei fwynhau. Mae’r daith hon yn cynnig golwg unigryw ar y castell eiconig a’r amrywiol heriau a gafodd eu datrys gan y tîm.


Amserlen:

12.00pm Sgwrs gychwynnol 20 munud sy’n cynnwys ffilm fer ar y gwaith cadwraeth a iechyd a diogelwch

12.20pm Taith awr tu ôl i’r llen a sesiwn cwestiwn ac ateb

1.20pm Te a chacennau yn ystafell de hardd Castell Coch

Bydd y teithiau’n dechrau ddydd Gwener 12 Hydref ac yn costio £30 y pen.

I archebu lle ewch i wefan Eventbrite neu ffoniwch Castell Coch rhwng 9am a 5pm ar 029 2081 0101 am ragor o wybodaeth.

Gwybodaeth bwysig

Cewch het galed a fest lachar gan Cadw ond mae’n rhaid i ymwelwyr sicrhau eu bod nhw’n gwisgo esgidiau cerdded cryf (dim sandalau, sodlau uchel nac esgidiau chwaraeon) gan fod rhannau o’r daith ar hyd pren sgaffaldau a bydd rhaid i ymwelwyr ddringo ysgolion, mentro’n uchel, cerdded dros ddaear anwastad a cherdded dros 50 gris i fyny grisiau troellog.

Os oes cwestiynau gennych am hygyrchedd ffoniwch ni ar 029 2081 0101 neu e-bostiwch castellcoch@llyw.cymru