Beth am weithio i Cadw — Swydd wag!

Dydd Llun 08 Hydref 2018

Oes gennych chi arbenigaeth mewn cadwraeth? Ydych chi’n barod i arwain ein timau yn y gwaith o warchod, cyflwyno a hyrwyddo ardaloedd o arwyddocâd rhyngwladol?

Gwaith Haearn Blaenafon

Gwaith Haearn Blaenafon

Byddwch yn gweithio o fewn tîm integredig o bobl broffesiynol ym maes cadwraeth ac eiddo i gyflwyno, i hyrwyddo ac i ofalu am rai o’r enghreifftiau gorau o adeiladau sy’n perthyn i dreftadaeth Cymru. 

Byddwch hefyd yn rhan o uwch-dîm ehangach sy’n ymwneud â gwarchod, hyrwyddo a sicrhau cynaladwyedd tymor hir yr adran unigryw hon o Lywodraeth Cymru.

Swydd Wag — Rheolwr Gwaith ac Eiddo Cadwraeth (Rhanbarth De-orllewin Cymru)

Dyddiad Cau: 22 Hydred 2018 16:00

Darganfod rhagor: Llywodraeth Cymru swyddi gwag