Yn chwarae yng nghastell Caerffili — Public Service Broadcasting

Dydd Gwener 15 Mawrth 2019

Public Service Broadcasting yw'r band olaf i gael ei gyhoeddi ar gyfer Castell Caerffili ddydd Sadwrn, 6 Gorffennaf 2019 mewn cyfres o gyngherddau sy'n cael eu hyrwyddo gan Orchard Live.

Public Service Broadcasting

Public Service Broadcasting

Bydd tocynnau ar werth i'r cyhoedd ddydd Gwener 15 Mawrth am 10yb drwy Ticketmaster.co.uk ac yn lleol gan Sefydliad y Glowyr y Coed-duon, neu drwy ffonio 0844 844.

Mae Public Service Broadcasting wedi cael blwyddyn lwyddiannus iawn yn ystod 2018, gan adeiladu ar lwyddiant eu halbwm yn 2017, Every Valley — a gafodd ei recordio yng Nglyn Ebwy, ac a gyrhaeddodd safle rhif 4 yn y siartiau. Yn 2018, fe ryddhaon nhw eu EP, White Star Liner, i gyd-fynd â'u perfformiad yng ngŵyl Big Weekend BBC Music ym Melffast; nhw oedd prif fand noson agoriadol Gŵyl y Dyn Gwyrdd; fe gawson nhw haf o chwarae mewn gwyliau mawr gan gynnwys Primavera Sound, Bluedot, All Points East, a thaith a werthwyd allan ledled Cymru ac yn Neuadd Albert. 

Campwaith J. Willgoose, Ysw. o Lundain, neu'r gŵr mewn cordyrói, yw Public Service Broadcasting. Mae e, ynghyd â'i ddrymiwr, Wrigglesworth, a'i aml-offerynnwr, JF Abraham, ar genhadaeth i hysbysu, addysgu a diddanu cynulleidfaoedd ledled y byd.

Mae darllediadau byw ac unigryw o ddelweddau a sain gan Public Service Broadcasting yn cynnwys cyfuniad o samplau o hen ffilmiau gwybodaeth i'r cyhoedd, deunydd sain a ffilm o'r archif a deunydd propaganda gyda pherfformiadau byw ar ddrymiau, gitâr, banjo ac offerynnau electronig wrth iddyn nhw adrodd gwersi o'r gorffennol drwy gerddoriaeth y dyfodol – yn ffrydio ein gorffennol yn ôl i ni drwy hen setiau teledu a dyfeisiau taflunio fideo modern ac arloesol.

Ar albwm ddiweddaraf Public Service Broadcasting, Every Valley, mae J. Willgoose, Ysw. yn mynd â ni ar daith drwy siafftiau pyllau glo Cymoedd y De, gyda'r straeon hynny yn ddrych du i ddyfodol gweithwyr ym mhob man. Er mai stori am un diwydiant mewn lle ac amser sy'n bell i ffwrdd ohonon ni yw Every Valley, ni all y straeon am y dosbarth gweithiol coll yn ystod y cyfnod cythryblus yma fod yn fwy perthnasol i ni.

Bydd y castell hefyd yn croesawu The Stranglers a Ruts DC ar y diwrnod blaenorol (5 Gorffennaf) ac ar y penwythnos canlynol bydd The Zutons yn perfformio'u halbwm gyfan, Who Killed The Zutons, gyda chefnogaeth gan The Subways ar 12 Gorffennaf, ac i orffen, sioe sydd wedi gwerthu allan gan y Rocwyr o'r Unol Daleithiau, Black Stone Cherry, ar 13 Gorffennaf.

Publicservicebroadcasting.net         Orchardlive.com


Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019 — Public Service Broadcasting + Gwesteion Arbennig

Tocynnau ar gael drwy Ticketmaster.co.uk | 0844 844 0444 | Gigantic.com
Alttickets.com | Sefydliad y Glowyr y Coed-duon

Cyfres Cyngherddau Castell Caerffili

5 Gorffennaf — The Stranglers a The Ruts DC (Tocynnau yn dal ar gael)
6 Gorffennaf — Public Service Broadcasting + Gwesteion Arbennig (Ar werth dydd Gwener 15 Mawrth am 10yb)
12 Gorffennaf — The Zutons + The Subways + Gwestai Arbennig (Tocynnau yn dal ar gael)
13 Gorffennaf — Black Stone Cherry + Gwesteion Arbennig (WEDI GWERTHU ALLAN)


*I gael mynediad i'r Llwyfan Gwylio Hygyrch ffoniwch 0800 988 4440

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau, gan gynnwys tocynnau i wneud adolygiad, lluniau a chyfweliadau, cysylltwch â:
Richard Samuel Jess Magness
E: Richard@thinkorchard.com E: Jess.magness@thinkorchard.com
Ff: 02920 100 888 / 07900216039   Ff: 029020 100 888