Dathlu Wythnos Shakespeare

Dydd Llun 18 Mawrth 2019

Mae Cadw yn dathlu Wythnos Shakespeare i Ysgolion (18-24 Mawrth) gyda chyfres o ailgreadau a gweithdai ble bydd disgyblion yn cerdded, siarad a mynd ar daith drwy straeon a brwydrau Shakespeare.

Castell Dinbych

Castell Dinbych

Yn ystod yr wythnos hon caiff pobl ifanc eu ‘hysgwyd’ gan Shakespeare.

‘Shaking Up Shakespeare’: Caiff y gweithdai eu harwain gan gyfarwyddwr a enwebwyd am BAFTA, Janys Chambers a’r cynhyrchydd creadigol Trefor Lloyd Roberts, a chaiff disgyblion archwilio testun ‘Macbeth’ Shakespeare a dehongli’r iaith er mwyn adlewyrchu iaith heddiw.

Caiff y gweithdai eu cynnal ar hyd a lled y gogledd yn Ysgol Brynhedydd yn y Rhyl, Ysgol Melyd yn Allt Melyd, Ysgol Tŷ Ffynnon yn Shotton ac Ysgol yr Esgob yng Nghaerwys.

‘Shakespeare Battles!’: Caiff y gweithdai eu harwain gan Farchog proffesiynol Castell Warwick, Tom Conwy, a gan ddefnyddio arfau proffesiynol, bydd Tom yn arddangos sgiliau cleddyfa ac yn creu brwydr ffug i’w rhannu â disgyblion a rhieni ar ddiwedd y dydd.

Caiff y gweithdai hefyd eu cynnal ar hyd a lled y gogledd yn Ysgol Melyd yng Ngallt Melyd, Ysgol Esgob Morgan yn Llanelwy ac Ysgol Tŷ Ffynnon yn Shotton.

Dathliad cenedlaethol blynyddol o Shakespeare yw Wythnos Shakespeare a chaiff ei chydlynu gan y Shakespeare Birthplace Trust.

Mae’r wythnos yn rhoi’r gallu i ysgolion, addysgwyr cartref, teuluoedd a sefydliadau diwylliannol i gynnig profiadau cynnar, difyr o Shakespeare i blant ledled y DU, fydd yn eu cyfoethogi.

Mae llawer o wybodaeth ynghylch cyfleoedd dysgu Wythnos Shakespeare ar gael ar safleoedd eraill, a gellir dod o hyd i adnoddau dysgu cysylltiedig ar wefan Shakespeare Birthplace Trust.

Mae ein tîm dysgu gydol oes yn cynnal nifer o brosiectau addysg ysbrydoledig bob blwyddyn ac yn galluogi miloedd o blant ysgol i ymweld â’n safleoedd bob blwyddyn fel rhan o’n cynllun ymweliadau ysgol.