‘Tŷ tref harddaf oes Elisabeth ym Mhrydain’ ar y farchnad  

Dydd Llun 01 Ebrill 2019

Heddiw (01 Ebrill 2019) datgelwyd fod Plas Mawr, tŷ tref o oes Elisabeth sydd wedi'i leoli yng Nghonwy, ar werth — ar ôl dros 24 o flynyddoedd yng ngofal Cadw.

 • Plas Mawr Arwydd asiant yr ystâd  

  Plas Mawr Arwydd asiant yr ystâd  

 • Plas Mawr I'w werthu

  Plas Mawr I'w werthu

 • Plas Mawr Fletcher and Poole

  Plas Mawr Fletcher and Poole

 • Plas Mawr Fletcher and Poole

  Plas Mawr Fletcher and Poole

 • Plas Mawr Arwydd asiant yr ystâd  

  Plas Mawr Arwydd asiant yr ystâd  

Mae'r eiddo Rhestredig Gradd 1 ar gael i'w werthu drwy gwmni Gwerthu Tai Fletcher & Poole, sydd wedi’i leoli yng Nghonwy.  Croesewir cynigion o dros £200,000.00.

Ac yntau wedi’i adeiladu rhwng 1576 a 1585, saif yr eiddo hanesyddol ar stryd goblog gul yng nghanol tref Conwy — lleoliad campus wedi’i ddewis gan sylfaenydd a chyn breswylydd yr eiddo, Robert Wynn (a fu farw 1598). 

Dywed y gwerthwyr tai y bydd byw ym Mhlas Mawr yn dod â phrofiad bonheddwr o oes Elisabeth i’r 21ain Ganrif — sy'n ei wneud yn eiddo delfrydol ar gyfer y rheini sydd wrth eu boddau â chyfnod y Dadeni.

Ar ben hyn, mae’r tŷ pedair llofft yn cynnwys rhai celfi ac, yn goron ar y cwbl, llu o ysbrydion sydd wedi ymgartrefu yno, gan ei wneud yn addas i brynwyr sydd ddim yn hawdd eu dychryn.  

Mae angen gwneud dipyn o waith moderneiddio ar y tŷ tref, sy’n 434 mlwydd oed, heb na gwres canolog na dŵr rhedegog wedi’u gosod yno eto, ac yn bendant mae yna ddiffyg pwyntiau trydan a phrinder nwyddau gwyn yn y gegin — sy’n golygu efallai y bydd angen cadw bwyd drwy ei halltu i ddechrau.  

Ond serch hynny, yn ddiamau, mae cymeriad a chyfaredd y cyfnod i'w weld a’i deimlo yn yr eiddo, gyda’i gyfoeth o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys gwaith plastr addurniadol lliwgar yn y cynteddau a phorthdy sy’n deillio’n ôl i'r 15fed Ganrif —  rhywbeth sy'n siŵr o roi ymdeimlad o ddiogelwch i'w drigolion newydd.

Mae’r eiddo canoloesol yn cael ei ddisgrifio fel ‘gofod amlbwrpas a lluniaidd’, gyda golygfeydd panoramig o'r ardal a gardd fawr o'r cyfnod — a fyddai’n elwa o gael twba twym neu system sain awyr agored ynddi.  
Dywedodd Ebrill Ffwl o Fletcher & Poole: “Dydy Plas Mawr ddim byd tebyg i unrhyw eiddo arall rydyn ni erioed wedi’i roi ar y farchnad yng Nghonwy — dyma gyfle cwbl unigryw i brynwyr.

“Mae ei faint a’i leoliad hwylus yn golygu ei fod yn ddelfrydol ar gyfer hafan wyliau, fel eiddo i'w osod ar rent neu fel cartref teuluol moethus a chyfforddus sy'n diferu â hudoliaeth y canol oesoedd, gan gynnwys tŷ bach tu allan.   

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu â Fletcher & Poole am ragor o fanylion ac i drefnu i weld yr eiddo godidog hwn yng nghanol tref ganoloesol Conwy.