Prosiect gwerth £6m yn pontio’r bwlch yng Nghastell Harlech am y tro cyntaf ers 600 mlynedd

Dydd Mercher 21 Ionawr 2015

 • ???cadw.media.no_js???
 • Castell Harlech

  Mae'r safle Castell Harlech.

 • Castell Harlech

  Rhan o'r bont newydd yn cael ei chodi i’w lle gan graen ar y safle.

 • Castell Harlech

  Rhan o'r bont newydd yn cael ei chodi i’w lle gan graen ar y safle.

 • Castell Harlech

  han o’r bont newydd yn cael ei gosod yn ei lle.

 • Castell Harlech

  Rhan o’r bont newydd yn cael ei gosod yn ei lle.

Bydd pont newydd sydd wedi’i chreu yng Nghastell Harlech heddiw (21 Ionawr) yn caniatáu i ymwelwyr fynd i  mewn i’r safle drwy’r fynedfa hanesyddol wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd.

Bydd craen yn codi’r bont ‘arnofio’ ryfeddol i’w lle gan greu cysylltiad o’r teras yn union i borthdy’r Castell, sy’n Safle Treftadaeth y Byd.

Mae’r gwaith wedi’i ariannu drwy’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’i arwain gan Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal â gosod y bont, mae’r prosiect gwerth £5.8m hefyd yn golygu trawsnewid gwesty Castell Harlech gynt a’r parc ceir.

Bydd llawr isaf yr hen westy yn ganolfan newydd sbon i ymwelwyr, gan gynnwys profiad clyweledol, man adwerthu ac ystafell te.

Bydd llawr cyntaf ac ail lawr y gwesty’n cael eu hadnewyddu a’u troi’n llefydd byw 5 ystafell wely, er mwyn darparu llety o safon uchel y mae mawr ei angen yn y dref a’r ardal o gwmpas.

“Prif ddiben y prosiect hwn yw sicrhau gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gyflwyno’r castell a’i hanes mewn ffordd sy’n gwneud cyfiawnder â’i statws fel Safle Treftadaeth y Byd,” meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

“Wrth wneud hyn rydyn ni wedi creu gwell cynnig i ymwelwyr, a fydd yn ceisio dod â mwy o dwristiaeth a’r buddiannau economaidd cysylltiedig i’r ardal.

“Ar draws Cymru, mae ein hamgylchedd hanesyddol yn cefnogi dros 30,000 o swyddi ac yn cyfrannu dros £840 miliwn at economi Cymru bob blwyddyn. Dyna pam y byddwn, yn 2015, yn cyflwyno’r Mesur Treftadaeth yn y Senedd; rydyn ni’n awyddus i ddiogelu’n gorffennol er mwyn iddo barhau i wneud gwahaniaeth i bobl Cymru, nawr ac yn y dyfodol.”

Drwy gydol y prosiect mae Cadw wedi gweithio gyda’r cyhoedd, pobl sy’n darparu atyniadau twristiaeth gerllaw, a busnesau lleol. Bwriedir cwblhau’r prosiect ym mis haf 2015.

Mae’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, a lansiwyd yn 2009, wedi cefnogi dros 40 o safleoedd hanesyddol ledled Cymru, drwy weithio mewn partneriaeth ag amrywiol gyrff treftadaeth i wella dehongli, mynediad ffisegol a hyd yn oed i gynnwys y cymunedau celfyddydol lleol i wneud y safleoedd yn fyw i ymwelwyr.

Nod y Prosiect yw cynyddu nifer, hyd a gwerth ymweliadau â safleoedd treftadaeth yng Nghymru, gan agor treftadaeth Cymru i gynulleidfa ehangach drwy ei gwneud yn fwy difyr i ymwelwyr ac i drigolion.