Disgyblion ar y carped coch yn Llangollen ar ôl cael eu hysbrydoli gan dreftadaeth y Cymry.

Dydd Mawrth 18 Chwefror 2014

Plant ysgol o Sir Ddinbych fydd y sêr ar y carped coch mewn premiere cyn bo hir pan fydd eu ffilmiau nhw am safleoedd treftadaeth yn cael eu dangos ym Mhafiliwn Rhyngwladol Llangollen.

Llun o Abatai Valle Crucis

Abatai Valle Crucis

Ar ôl cael eu hysbrydoli gan safleoedd treftadaeth Capel y Rug ac Abaty Glyn-y-groes, bydd y plant yn dangos ffrwyth eu llafur wrth greu ffilmiau wedi’u seilio ar yr henebion, sydd o dan warcheidiaeth Cadw. Bydd y plant, o Ysgol Caer Drewyn ac Ysgol Bryn Collen yn Sir Ddinbych yn dangos eu gwaith i’w ffrindiau a’u teuluoedd yn ystod lansiad ar 6 Mawrth.

 

I Abaty Glyn-y-groes yr aeth dosbarth blwyddyn 4 Ysgol Bryn Collen. Treuliodd y disgyblion y diwrnod yn crwydro’r safle a’r ardal gyfagos, gan gynnwys Colofn Eliseg, o’r nawfed ganrif, sy’n sefyll ar dwmpath claddu Oes Efydd cwta 500 metr o’r abaty. Ar ôl teithiau tywys yng nghwmni ceidwad ac archaeolegwyr Cadw, bu’r disgyblion yn gweithio i greu eu dehongliad nhw eu hunain o’r ardal hanesyddol mewn ffilm.

 

Aeth disgyblion blwyddyn 5 Ysgol Caer Drewyn i ymweld â safle Capel y Rug gan gysylltu â’i orffennol drwy gyfres o gerddi yr oedden nhw wedi’u llunio. Wedyn cafodd ffilm ddigidol ei chreu  yn yr ysgol sy’n dangos y safle hanesyddol trawiadol gyda cherddi’r plant yn cael eu darllen dros y lluniau.

 

Roedd y prosiect, o dan arweiniad Cadw, sef gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, wedi defnyddio sgiliau’r disgyblion mewn cyfathrebu, gwaith tîm a llythrennedd, gan ddefnyddio’r Cwricwlwm Cymreig i ddysgu am gerddoriaeth, ieithoedd, daearyddiaeth a chelf yn ogystal â hanes. Mae’r plant wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni arobryn Big Heritage i greu’r ffilmiau.

 

Dywedodd Dean Paton o gwmni Big Heritage: “Mae Big Heritage yn bodoli er mwyn creu ffyrdd newydd i bobl ymwneud â’u gorffennol cyffredin, ac felly roedden ni wrth ein bodd yn cydweithio â Cadw i helpu plant ysgol lleol i edrych ar storïau dau le rhyfeddol yn lleol".

 

"Roedd Glyn-y-groes yn gyfle inni adrodd storïau am dirlun cyfan, ac roedd Capel y Rug yn canolbwyntio ar y manylion bach lleiaf a oedd yn dal y dychymyg. Mae’r prosiect wedi helpu’r ysgolion lleol i werthfawrogi eu gorffennol, ac mae’r ffilmiau’n gadael gwaddod creadigol gwych i bobl eraill eu mwynhau”.