Cymru’n Dathlu Haf o Straeon 2014

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014

Rhwng mis Mehefin a mis Medi, bydd cyfle i bobl ar draws Cymru i drochi eu hunain yn niwylliant adrodd straeon Cymru fel rhan o Haf o Straeon 2014.

Llun o digwyddiad adrodd straeon

Haf o Straeon

Bydd y fenter newydd sbon hon yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd adrodd straeon i sawl agwedd o’n bywydau. Lansiwyd gwefan heddiw yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n cynnwys rhestr o’r digwyddiadau adrodd straeon ar draws Gymru.

Mae adrodd straeon yn rhan sylfaenol o’r natur ddynol ac yn amlwg iawn yn niwylliant Cymru. Mae’n dathlu arwyr y gorffennol a’r cymunedau roeddynt yn byw ynddynt, gan roi cyfle i ni ddysgu ar yr un pryd am ormes, iselder a thlodi yr oesoedd a fu. Mae ein casgliad o straeon yn cyfrannu at y darlun cadarnhaol o Gymru ar draws y byd, ac mae’r bobl sy’n cael eu denu i ymweld â Chymru o bell ac agos – gan gyfrannu’n sylweddol at yr economi – yn aml yn dod yn rhan o’r stori gyffredin, gan ei symud ymlaen i’r dyfodol. 

Yn ogystal â chynnig naratif cyffredin, gall straeon hefyd ein cynorthwyo i lunio ein lle yn y byd fel unigolion drwy ein galluogi i ddehongli’r perthnasau proffesiynol a phersonol sy’n rhan o’n bywydau bob dydd. Trwy ddod yn hyddysg yn y grefft o adrodd straeon beunyddiol, gallwn nid yn unig wella ein lles cyffredinol a rhoi gwên ar wyneb y bobl o’n cwmpas, ond gallwn hefyd wella llythrennedd a chael effaith gadarnhaol ar gyflawniad addysgiadol a’r gallu i ddod o hyd i waith.

Mae Haf o Straeon 2014 yn fenter gan y Grŵp Adrodd Straeon yng Nghymru, a drefnwyd gan Ganolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o Ŵyl Adrodd Straeon Beyond the Border, Llenyddiaeth Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru, NIACE Dysgu Cymru, CyMAL, Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru, Amgueddfa Cymru a Cadw, ynghyd ag adroddwyr straeon annibynnol. 

Lansiwyd gwefan Haf o Straeon yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 13 Mawrth 2013 a dywedodd John Griffiths, Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: “Mae gennym filoedd o straeon i’w hadrodd yma yng Nghymru ac mae’r fenter hon yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i fynd ati i adrodd straeon yn ystod yr haf eleni.  

“Mae’r fenter hon hefyd yn cefnogi ymgyrch llythrennedd Llywodraeth Cymru, Rho amser i Ddarllen. Diben yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth ynghylch gwerth darllen yng nghwmni plentyn am 10 munud y diwrnod. Mae adrodd straeon yn ffordd wych o gipio dychymyg plentyn a’i ysbrydoli i ymddiddori mewn straeon a darllen o oed ifanc.”

Ewch i wefan Haf o Straeon www.summerofstories.org.uk a dilynwch y fenter ar Twitter @summerofstories.