Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yn adfer galon Castell Caeriw

Dydd Sadwrn 27 Medi 2014

Mae gwaith atgyweirio cyffrous yng Nghastell Caeriw, ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, wedi cryfhau ei enw da fel atyniad i ymwelwyr o ansawdd ar gyfer y teulu oll.

 • Llun o Gastell Caeriw © Pete Norman

  Castell Caeriw © Pete Norman

 • Llun o blant yn fwynhau yr amgylchedd yn y Neuadd Fach

  Plant yn mwynhau yr amgylchedd yn y Neuadd Fach

 • Llun o'r to yn y Neuadd Fawr yn Castell Caeriw

  To y Neuadd Fawr yn Castell Caeriw

 • Llun o tu allan Castell Caeriw

  Castell Caeriw

Diolch i gyllid gan y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, mae gwaith adnewyddu wedi'i wneud i do Neuadd Fach drawiadol y castell, gan adfer un o ofodau mwyaf amlwg yr adeilad a chalon wreiddiol y castell.

Dywedodd Rheolwr y Castell Daisy Hughes: “Mae to newydd wedi golygu ein bod wedi gallu ychwanegu at yr hyn yr ydym yn ei gynnig i'n hymwelwyr, gydag ystod lawn o weithgareddau dan do newydd a defnydd cymunedol sydd wedi dod â'r gofod yn fyw unwaith eto. Mae'n cynnig lleoliad gwych a dramatig ar gyfer ein digwyddiadau ac mae'n golygu bellach ein bod ni'n lleoliad tywydd gwlyb gwych i bob oed."

Roedd y prosiect adnewyddu hefyd yn cynnwys siop a chanolfan i ymwelwyr newydd, ynghyd â gwelliannau i'r maes parcio. Mae rhaglen y prosiect, i fywiocau’r atynfeydd twristaidd gwych, yn rhan o Brosiect Twristiaeth Treftadaeth Cadw, sy’n werth £19miliwn ac a gyllidir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop

Ychwanegodd Daisy: “Roeddem yn hynod ddiolchgar am y cymorth ariannol ar gyfer y prosiect hwn, sydd nid yn unig wedi gwella ein cyfleusterau yng Nghastell Caeriw, ond sydd hefyd wedi cyfoethogi apêl twristiaeth y sir yn ehangach."    

Mae Castell a Melin Heli Caeriw yn cael eu rheoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae ei hanes cyfoethog yn ymestyn dros 2,000 o flynyddoedd ac mae'n adrodd hanes marchogion y deyrnas, gwneuthurwyr brenhinoedd, cynllwyn Oes Elisabeth a difrod y Rhyfel Cartref. Mae cipolwg i'w orffennol gwaedlyd yn cynnwys tyllau llofruddiaeth, gargoiliau a chwedlau am ysbrydion. Wedi'i leoli o fewn y Parc Cenedlaethol hyfryd, heddiw mae Caeriw yn lle perffaith i fynd am dro ysgafn a phicnic neu ddiwrnod yn llawn darganfod ac antur i'r teulu cyfan.

Gall ymwelwyr weld yr gwaith atgyweiro ar dydd Sul 7 Rhagfyr ar gyfer y Ffair Nadolig flynyddol yn Castell Caeriw. Bydd hwyl ganoloesol a llu o grefftwyr yn gwerthu rhoddion wedi'u gwneud yn lleol, cardiau, addurniadau a chynnyrch. Bydd y Côr Quaynotes yn perfformio carolau traddodiadol a chaneuon Nadoligaidd, a bydd Hebogyddiaeth Sir Benfro yno hefyd, gyda nifer o'u hadar hyfryd. Mae'r ffair ar agor rhwng 11am a 3pm a chost mynediad i'r castell yw £4 i oedolion (yn cynnwys mins pei!) gyda mynediad am ddim i blant.

Mae rhagor o wybodaeth ar y proiect hwn a digwyddiadau eraill ar y safle ar gael ar wefan Castell Caeriw neu ar rif ffon 01646 651782.