Galw am wirfoddolwyr i drydydd tymor o gloddio yn Bryn Celli Ddu.

Dydd Gwener 24 Mawrth 2017

Rydym yn apelio am wirfoddolwyr i ymuno ag archeolegwyr i gloddio’r tir o amgylch claddfa Bryn Celli Ddu ar Ynys Môn.

Bryn Celli Ddu

Mae’r tîm sy’n gysylltiedig â’r cloddio — sy’n cael ei arwain gan staff amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, Prifysgol Canol Sir Gaerhirfryn a Phrifysgol Fetropolitan Manceinion — yn galw am wirfoddolwyr lleol i ymuno â’r tîm am bythefnos o gloddio yn ystod yr haf hwn.

Yn ystod y cloddio, a fydd yn dechrau ar 11 Mehefin, mae’r archeolegwyr yn gobeithio dod o hyd i ragor o dystiolaeth o garnedd claddu o Ddiwedd yr Oes Neolithig / Efydd sydd ychydig fetrau yn unig i ffwrdd o brif gladdfa Bryn Celli Ddu. Bydd cyfle hefyd i archwilio’r ardal amgylchynol ynghyd a chofnodi’r wyth panel celfyddyd y creigiau newydd a darganfuwyd yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

Yn ôl Dr Ffion Reynolds o Cadw bydd y gwaith cloddio yn dod i ben ar 24 Mehefin. ‘Does dim angen gwybodaeth flaenorol am archeoleg i gymryd rhan yn y cloddio. Y cwbl sydd ei angen arnoch ydy chwilfrydedd a brwdfrydedd’.

Dywedodd hefyd: “Bydd cyfleoedd i wneud ymchwiliadau archeolegol, arolygon geoffisegol, a cherdded y tir. Bydd angen pobl arnom hefyd i helpu cofnodi’r paneli celfyddyd y creigiau newydd.”

Adeiladwyd y prif feddrod siambr a’r garnedd gladdu oddeutu 4,800 o flynyddoedd yn ôl ac mae’r prosiect yn creu darlun o weithgareddau amrywiol, o fannau claddu i safleoedd o bererindod.

Yn ôl Dr Seren Griffiths, o Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn “mae natur y gofeb a chelfyddyd y creigiau ym Mryn Celli Ddu’n ei gwneud hi’n safle o bwysigrwydd rhyngwladol.”

Bydd y cyhoedd yn cael cyfle i brofi cloddio go iawn ynghyd â chyfle i weld cyfrinachau sydd wedi eu datgelu’n ddiweddar mewn diwrnod agored fydd yn cael ei gynnal yn Bryn Celli Ddu ar ddydd Sadwrn 17 Mehefin rhwng 11am a 4pm.

Os ydych am fod yn un o’r gwirfoddolwyr yna cysylltwch â Dr Seren Griffiths o Brifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn ar SGriffiths7@uclan.ac.uk

Digwyddiadau cyhoeddus:
Diwrnod agored archeolegol (17 Mehefin, 11am – 4pm) Di-dâl — dim angen archebu o flaen llaw.
Pris y ’digwyddiad gwylio’r sêr (16 Mehefin, 9.30pm) yw £5 y tocyn. Nifer cyfyngedig o leoedd. Er mwyn cadw lle, ffoniwch Dark Sky Wales ar 07403 402114.

Am fwy o wybodaeth am bob gweithgaredd ym Mryn Celli Ddu, ewch i: gov.wales/cadw