Cadw yn dathlu Awr Ddaear

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014

Mae Cadw yn helpu i greu dyfodol disgleiriach trwy gefnogi Awr Ddaear WWF, digwyddiad symbolaidd a thrawiadol lle diffoddir y goleuadau. Mae’r digwyddiad yn tynnu sylw’r byd at ein planed

Llun o Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Ar 29 Mawrth, am 8.30pm, bydd Cadw yn ymuno â channoedd o filiynau o unigolion, miloedd o adeiladau a strwythurau eiconig, busnesau ac ysgolion wrth iddynt ddangos eu cefnogaeth i’n planed wych. Mae arddangosiad unigryw Awr Ddaear o dywyllwch wedi troi’n ddigwyddiad byd-eang, gyda miliynau o unigolion yn dod ynghyd bob blwyddyn. Yn 2013 cymerodd 154 o wledydd, nifer sy’n record, ran yn y dathliad mwyaf yn y byd o dan y sêr. 

Y llynedd yng Nghymru, cefnogodd mwy na 250 o ysgolion, hanner cynghorau Cymru a 30 o Aelodau Cynulliad o bob plaid Awr Ddaear.

Ymunodd llawer o adeiladau eiconig Cymru yn yr ymgyrch, gan gynnwys Castell Conwy, Castell Coch, Castell Caernarfon, Castell Caerffili; Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth, Canolfan Mileniwm Cymru, The Oval, y Senedd, Gwesty Dewi Sant, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac eraill.

Ledled y Deyrnas Unedig cymerodd mwy na 10 miliwn o bobl ran a chynorthwyodd mwy na 1,200 o fusnesau, gan gynnwys brandiau byd-eang Sky ac IKEA, i dywyllu’r Deyrnas Unedig am awr.

I ddathlu Awr Ddaear 2014, byddwn yn:

• Diffodd yr holl oleuadau dianghenraid yn Castell Caernarfon, Castell Coch, Abaty Tyndern, Castell Kidwelly a Castell Caerfilli am 8.30pm ar 29 Mawrth am yr awr
• Annog ein dilynwyr i gofrestru trwy hyrwyddo’r digwyddiad trwy ein sianelu cyfryngau cymdeithasol

Dywedodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru

'Rydym wrth ein bodd y bydd Cadw yn cymryd rhan yn Awr Ddaear eleni ac yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli llawer o bobl eraill i gymryd rhan hefyd. Mae Awr Ddaear yn fwy na dim ond awr o dywyllwch, mae’n gyfle i bobl ddod ynghyd a chyfleu neges fyd-eang am yr angen i warchod ein planed. Drwy gymryd un cam syml, sef diffodd eich goleuadau, byddwch yn ymuno â miliynau o bobl o bob cwr o’r byd yn y dathliad arbennig hwn.'

Bydd yr holl arian a godir yn mynd at waith cadwraethol hollbwysig WWF yn y Mara, Kenya, un o’r lleoedd mwyaf trawiadol ar y Ddaear a chartref i rai o greaduriaid gwyllt mwyaf eiconig y byd gan gynnwys llewod, llewpardiaid hela ac eliffantod Affrica. Mae’r dirwedd anhygoel hon hefyd yn ganolog i economïau cenedlaethol a lleol ac yn cynnal yn uniongyrchol fywoliaethau mwy na miliwn o bobl. Mae WWF yn helpu i greu dyfodol disgleiriach i’r Mara, o helpu cymunedau i fynd i’r afael â gwrthdaro rhwng pobl a bywyd gwyllt i ddarparu offer a hyfforddiant, y mae mawr eu hangen, i warchodwyr bywyd gwyllt lleol.

Gall pawb gofrestru ar gyfer Awr Ddaear WWF 2014. I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i www.wwf.org.uk/earthhour