Ewch i safle Cadw i fwynhau hwyl a sbri dros y Pasg

Dydd Mawrth 11 Mawrth 2014

Mae Cadw wedi cyhoeddi manylion am wledd o ddig-wy-ddiadau i'w cynnal mewn nifer o'i safleoedd hanesyddol dros benwythnos gŵyl banc y Pasg (18 - 21 Ebrill 2014).

Gwyl Ganoloesol y Pasg yn Castell Raglan

O helfâu wyau Pasg i dreialon saethyddiaeth a hyd yn oed ail-greu brwydrau llawn maint, cynhelir 20 o ddigwyddiadau llawn hwyl mewn safleoedd Cadw ledled Cymru, gan gynnig difyrrwch i'r teulu cyfan.

Un o uchafbwyntiau'r penwythnos prysur fydd pasiant y Pasg yng Nghastell Rhaglan, fydd yn cynnwys ail-greu brwydr llawn maint, dwsinau o stondinau a gweithgareddau ymarferol.

Ar Sul y Pasg (Ebrill 20) gall teuluoedd ymweld â nifer o henebion trawiadol Cadw er mwyn cymryd rhan mewn helfâu wyau Pasg, gyda chyfle i ymwelwyr iau ennill llu o wobrau.

Dywedodd John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon: 'Mae dros ddwy filiwn a hanner o bobl yn ymweld â'r 128 o safleoedd sydd gan Cadw bob blwyddyn, a gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled Cymru, mae'r Pasg yn amser perffaith i bobl o gymunedau lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd ddod i archwilio'r henebion diddorol hyn a gweld a phrofi hanes yn dod yn fyw.'

Ewch ar ein tudalen digwyddiadau i gael rhagor o wybodaeth am helfau a teithiau wyau Pasg yn safleoedd Cadw a dyma rhai or digwyddiadau eraill yn ystod penwythnos y Pasg:

Gŵyl Ganoloesol y Pasg - Castell Rhaglan

Teithiau o amgylch y Baddonau Rhufeinig a'r Amffitheatr yng Nghaerllion 

Paentio wyau Pasg yng Nghastell Coch

Hwyl Rhufeinig yng Nghaer Rufeinig Segontium