Taith Agincourt Cymru yn lansio yn Sir Frycheiniog, Sir Fynwy a Fforest y Ddena

Dydd Mawrth 16 Chwefror 2016

Gan adeiladu ar lwyddiant dathliad 600 mlwyddiant Brwydr Agincourt yn 2015, mae Taith newydd wedi'i datblygu i nodi cysylltiadau Agincourt â Sir Frycheiniog, Sir Fynwy a Fforest y Ddena.

Plannu coed ym Aberhonddu © Ann Dierikx

Plannu coed ym Aberhonddu © Ann Dierikx

Mae Taith Agincourt Cymru yn cysylltu wyth lleoliad yn yr ardal, gan adrodd straeon y bobl a'r lleoliadau a chwaraeodd rôl yn y frwydr enwog.

Mae Grwp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru wedi bod yn gweithio gyda Coed Cadw i blannu coed yn llawer o'r lleoliadau. Bydd y rhain yn gofebau parhaol a fydd yn tyfu a datblygu wrth i'r blynyddoedd basio. Am y tro cyntaf erioed, mae'r Daith yn dod â safleoedd a lleoliadau diddorol ynghyd yn yr ardal sy'n gysylltiedig â stori Agincourt, gan ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr ddysgu mwy am y bennod bwysig hon yn ein hanes.

Yn ogystal â phlannu coed, fe welwch baneli sy'n cynnig gwybodaeth am y cysylltiadau lleol â Brwydr Agincourt a dolenni i wybodaeth ar-lein yn y lleoliadau canlynol:

Y Fenni - Gardd Abbott, Eglwys Priordy'r Santes Fair
Aberhonddu - Y Promenâd
Cil-y-coed - Castell Cil-y-coed
Trefynwy - Castell Trefynwy (Cadw)
Rhaglan - Castell Rhaglan (Cadw)
St Briavels – Y Twmpath gyferbyn â Chastell St Briavels
Trecastell - Neuadd y Pentref Trecastell
Tre-tŵr - Llys a Chastell Tre-tŵr (Cadw)

Ni fyddai wedi bod yn bosib datblygu'r Daith heb gymorth Cronfa Goffa Agincourt 600 a chydlynwyd y gwaith gan Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru.

Dywedodd Syr Trefor Morris, Cadeirydd Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru: 'Gwnaeth yr arian ein galluogi ni i gasglu straeon cymunedol lleol sydd â chysylltiadau pwysig â phobl a lleoliadau yn stori Agincourt ond hefyd i roi'r holl beth yng nghyd-destun y cyfnod hwn yn hanes Cymru ar ddechrau'r 15fed ganrif, ac yn y cyfnod cyn Rhyfel y Rhosynnau. Mae Taith Agincourt yn galluogi'r cyhoedd i deithio o le i le i ddysgu mwy am dreftadaeth ddiddorol yr ardal.'

Dywedodd John Tucker, Cyfarwyddwr Creu Coetiroedd, Coed Cadw: 'Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda Grŵp Etifeddiaeth Agincourt 600 Cymru wrth iddyn nhw ddatblygu Taith Agincourt dros y gaeaf. Mae coed yn cael eu plannu gan Coed Cadw mewn safleoedd ar draws yr ardal sydd â chysylltiad â stori Agincourt.'