Arddangos Cwrw Cymru yn nigwyddiad Cwrwfest Castell Cas-gwent

Dydd Llun 07 Mawrth 2016

Logo ‘Cwrwfest’ uwch Castell Cas-gwent

Logo ‘Cwrwfest’ uwch Castell Cas-gwent

Heddiw, (dydd Llun 7 Mawrth 2016) cyhoeddodd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw) gynlluniau i gynnal gŵyl gwrw dros gyfnod o ddeuddydd yng Nghastell Cas-gwent, un o gaerau hynaf Prydain.

Bydd Cwrwfest, a gaiff ei gynnal dros benwythnos y Pasg, yn cynnwys bariau gan dri o fragdai mwyaf adnabyddus de Cymru — Celt Experience, Mad Dog a Crafty Devil — a detholiad eclectig o gwrw casgen o bob rhan o'r wlad.

Bydd yr ŵyl yn cyflwyno cwrw newydd Phonics hyd yn oed - cwrw golau newydd gan Brains a grëwyd mewn cydweithrediad â’r ‘Stereophonics’.

Bydd ymwelwyr â chaer hanesyddol Cas-gwent yn gallu mwynhau’r ŵyl gwrw dros ddeuddydd, y cyntaf i'w chynnal ar safle yng ngofal Llywodraeth Cymru, rhwng 12 ac 8pm dydd Gwener 25 a dydd Sadwrn 26 Mawrth.

Yn ychwanegol at y detholiad amrywiol o gwrw — y cyfan ar gael mewn pabell wedi ei chynhesu ym meili isaf y castell — bydd y digwyddiad hefyd yn croesawu stondinau bwyd fel rhai'r Dusty Knuckle Pizza Company a’r Little Blue Ox — yn ogystal â cherddoriaeth acwstig fyw gyda'r nos.

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad deuddydd, y gellir eu harchebu ymlaen llaw ar-lein, wedi eu cyfyngu, ac yn costio £10 y diwrnod. Mae pris y tocyn yn cynnwys mynediad cyffredinol i Gastell Cas-gwent (sydd fel arfer yn £6 i oedolion) a gwydryn peint Cwrwfest unigryw.

Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Rydyn ni’n awyddus iawn i’n safleoedd hanesyddol chwarae eu rhan ym Mlwyddyn Antur Cymru, ac mae dathliad Castell Cas-gwent o fragu creadigol yn enghraifft wych o'r digwyddiadau llawn dychymyg sy'n cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn.

"Hanfod y Flwyddyn Antur yw creu profiadau unigryw i’n hymwelwyr — ac mae'r cyfuniad o gwrw crefft cyfoes a lleoliad hynafol, atmosfferig yn siŵr o wneud hwn yn achlysur y tu hwnt i'r cyffredin.”

Efallai y bydd rhannau o'r beili isaf wedi cau i'r cyhoedd yn ystod y digwyddiad dau ddiwrnod, ond bydd yn agored fel arfer ddydd Iau 24 a dydd Sul 27 Mawrth.

Mae hwn yn ddigwyddiad yn yr awyr agored, felly cynghorir y rhai sy'n bwriadu bod yn bresennol i baratoi’n briodol ar gyfer y tywydd.
Digwyddiad ar gyfer rhai dros 18 oed yw hwn.