Gwŷr, Merched a Phlant Creadigol Harlech 19/07/2011

Dydd Llun 18 Gorffennaf 2011

Cafodd cyfres o 6 o baneli murol mawr wedi eu hysbrydoli gan hanes Castell Harlech ac wedi eu creu gan dros 100 o blant ysgol lleol eu dadorchuddio yn hen Westy’r Castell, Harlech

Gwŷr, Merched a Phlant Creadigol Harlech

Gwŷr, Merched a Phlant Creadigol Harlech

Cafodd cyfres o 6 o baneli murol mawr wedi eu hysbrydoli gan hanes Castell Harlech ac wedi eu creu gan dros 100 o blant ysgol lleol eu dadorchuddio yn hen Westy’r Castell, Harlech, a fydd yn cael ei adnewyddu yn y dyfodol agos wedi i Cadw brynu’r adeilad. 

Roedd y digwyddiad yn nodi 365 diwrnod yn union nes dathliadau Gwŷr Harlech yng Nghastell Harlech ym mis Gorffennaf 2012 sydd yn rhan o fenter Olympiad Diwylliannol Grym y Fflam Cadw, Crochanau a Ffwrneisi. Mae Crochanau a Ffwrneisi yn bartneriaeth rhwng Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru â chyllid gan Legacy Trust UK, elusen annibynnol wedi ei sefydlu er mwyn creu etifeddiaeth ddiwylliannol barhaol o Gemau Olympaidd a phara Olympaidd Llundain 2012 ledled y DU.

Mae myfyrwyr o Ysgol Ardudwy (Harlech), Ysgol y Berwyn (Bala), Ysgol Eifionydd (Porthmadog), Ysgol y Gader (Dolgellau), Ysgol y Moelwyn (Blaenau Ffestiniog) ac Ysgol Uwchradd Tywyn (Tywyn), wedi bod yn gweithio gydag Ian MacKenzie-Thurley o Cytser – The Constellations Project er mwyn datblygu syniadau ar gyfer y murluniau lliwgar 2m x 1m a fydd yn cael eu gosod yn hen ffenestri’r adeilad tra bydd y gwaith o’i adnewyddu yn ganolfan ymwelwyr newydd ar gyfer Safle Treftadaeth y Byd yn digwydd.