Canoloesol yn Cwrdd â Digidol yng Nghastell Caerffili’r Nadolig Hon

Dydd Gwener 09 Medi 2011

illuminata

illuminata

Fe fydd Nadolig go wahanol y flwyddyn hon yng Nghastell Caerffili gydag arddangosiadau golau a sain drawiadol, cellweiriwyr direidus, marchnad ffermwyr a gwleddai hynod… felly esgus da i ryddhau eich ysbryd Nadoligaidd.

Ffair Nadolig Ganoloesol, Caerffili
Canol Tref Caerffili a Chastell Caerffili
10 a 11 Rhagfyr, 2011
10.00yb-4.00yp
(Parcio a theithio. Codir tâl mynediad arferol i’r castell)

Fe fydd y rhai ohonoch sy’n boddhau ar fwyd yn eich elfen wrth i’r farchnad lenwi ganol y dref  â stondinau’n  orlawn â chynnyrch tymhorol yn addas ar gyfer gwledd frenhinol.  Bob bore fydd yr Arglwydd Gilbert De Clare, ei farchogion a’i werin yn gorymdeithio drwy’r strydoedd ar eu ffordd i’r castell.  Ymhlith muriau’r castell fydd y marchogion yn brwydro ar gyfer blaid y boneddigesau, fydd cerddorion, cellweiriwyr a chrefftwyr ym mhob man.  Ymunwch ar Arglwydd Gilbert De Clare wrth i’r ysbryd Nadolig Ganoloesol ddisgyn ledled pentref y babell ganoloesol liwgar ac unigryw yng  Nghaerffili.

illuminata 2011
Castell Caerffili
9, 10 & 11Rhagfyr, 2011
Drysau’n agored am 5yp
Arddangosiadau  ffilm: 5.30yp a 6.30yh
Mynediad am Ddim
Gwleddai 7.30yh-11.00yh Pris £30 y pen

Wrth i’r tywyllwch ddisgyn fydd Castell Caerffili yn fôr o oleuni am ddwy arddangosfa Golau a Sain bob nos.  Illuminata, a chefnogir gan y £19m Prosiect Treftadaeth a Thwristiaeth, a chefnogir gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd. yw’r adlewyrchiad hanesyddol o’r cadarnle eiconig hon. Fe fydd pedwar cyfnod yn hanes hir Caerffili yn cael ei ddisgleirio’n ddramatig ar furiau mewnol y Castell, rhwng amser Gilbert De Clare i Llywelyn Bren, pan gafodd rhan fwyaf o’r Castell ei ddinistrio, trwy at Hugh Despenser ac Edward II a ddaeth a diwedd erchyll i’r Brenin Saesnig, cyn symud ymlaen at ddifrod y Rhyfel Cartref ac yna adferiad y castell gan y Barwn Glo - Yr Ardalydd Bute.

Ac am rywbeth ychydig yn wahanol, am y rhai sydd wir am wneud noswaith fythgofiadwy ohoni, mae gwledd ac adloniant i’w gael yn Neuadd Fawr y castell, wrth i’r Gwledda Canoloesol gychwyn. Cynhelir y gwleddai nos (Gwener, Sadwrn a Sul) wedi i’r illuminata olaf orffen.

Fydd tocynnau i’w gael am £30 y pen. Dylid archebu’n fuan gan fod nifer yn gyfyngedig. I archebu tocynnau ffoniwch 029 2088 3143.